Helmet-kirjaston käyttösäännöt viron kielellä

Tere tulemast Helmeti raamatukogu lugejaks! 

Lugeja on kohustatud tutvuma raamatukogu kasutuseeskirjaga ja kohustub seda täitma.

Mis on Helmet?

Pea kinni raamatukogu kasutuseeskirjast

Raamatukogukaart ja PIN-kood

Laenutamine, tagastamine ja pikendamine

Järjekorda lisamine ja raamatukogude vaheline laenutus

Raamatukogu tasud

Raamatukogu kasutuskeeld

Kasutuseeskirjad

Lisateave

Mis on Helmet?

Helmeti raamatukogud asuvad Helsingis,  
Espoos, Kauniainenis ja Vantaas.   
Helmet on nende linnade ühine raamatukoguvõrgustik  
  
Sõna Helmet on moodustatud ingliskeelsest nimetusest  
Helsinki Metropolitan Area Libraries,  
st Suur-Helsingi raamatukogud.  
  
Helmeti raamatukogudel on ühine  
kasutajate andmebaas ja raamatukogusüsteem.  
See tähendab, et  
kui sul on Helmeti raamatukogukaart,  
võid laenutada kõikidest Helmeti raamatukogudest.  
  
Helmeti raamatukogud on kõigile avatud.  
Kasutajal on võimalus laenutada raamatuid ja muid materjale 
ning kasutada raamatukogu teenuseid ja ruume.  
Raamatukogu kasutajana  
vastutad ka sina selle  
kogude, vara ja ruumide eest.  

Pea kinni raamatukogu kasutuseeskirjast

Raamatukogukaardi saamisega  
kaasneb kohustus pidada kinni raamatukogu kasutuseeskirjast.

Sama kasutuseeskiri kehtib ka kontaktisikule.  
Kontaktisik on näiteks kooli  
või mõne asutuse töötaja,  
kellele on väljastatud selle kooli või asutuse raamatukogukaart.  
Kontaktisik vastutab selle eest,  
et kõik selle asutuse töötajad  
kasutavad raamatukogukaarti õigesti.  

Raamatukogukaart ja PIN-kood 

Raamatukogukaart

Raamatukogukaardi olemasolu korral  
on sul õigus laenutada   
raamatuid ja teisi materjale.  
Raamatukogukaardi saad ükskõik millisest  
Helmeti raamatukogust või raamatukogubussist.  
 
Koos raamatukogukaardiga saad PIN-koodi,  
mille abil pääsed ligi erinevatele teenustele.  
Esmane raamatukogukaart on tasuta.  

Raamatukogukaart on isiklik

Raamatukogukaart on isiklik. 

Seda ei või kasutada keegi teine.  
Raamatukogukaarti ei tohi anda teisele inimesele ka siis,  
kui kasutad iseteenindust.  
Iseteeninduses ei ole koha peal  
raamatukogu töötajat, lugeja laenutab  
ja tagastab materjalid iseseisvalt.  
Kui märkad või kahtlustad,  
et keegi teine kasutab sinu lugejakaarti,  
pöördu raamatukogu töötaja poole. 
  
Raamatukogu töötaja võib küsida isikut tõendavat dokumenti,  
kui keegi laenutab sinu kaardiga.  
Mitte keegi teine ei tohi kasutada sinu kaarti.  
  
Kui laenutad raamatukogust raamatuid  
või muud materjali, vastutad laenutatud materjali eest.  
Laenatud materjalid tuleb tagastada heas seisukorras.  
  
Kui sinu kaart on kooli  
või mõne asutuse ühine kaart,  
võivad seda kasutada ka teised töötajad.  
Kaardi eest vastutab kontaktisik,  
kes annab loa selle kasutamiseks. 
  
Kui märkad või kahtlustad,  
et keegi teine kasutab sinu raamatukogukaarti,  
pöördu raamatukogu töötaja poole. 
  
Raamatukogu töötaja võib küsida isikut tõendavat dokumenti,  
kui märkab, et keegi laenab teavikuid sinu kaardiga.  
Mitte keegi teine ei tohi kasutada sinu kaarti.  
  
Kui laenutad raamatukogust raamatuid  
või muud materjali, vastutad laenutatud materjali eest.  
Laenutatud raamatud või esemed tuleb tagastada heas seisukorras.  
  
Kui sinu kaart on kooli  
või mõne asutuse ühine kaart,  
võivad seda kasutada ka teised töötajad.  
Kaardi eest vastutab kontaktisik,  
kes annab loa selle kasutamiseks. 

Lugejaks registreerimine

Raamatukogukaardi saad kehtiva isikut tõendava dokumendi  
ja aadressi esitamisel.  
Raamatukogukaardi saad ükskõik millisest  
Helmeti raamatukogust või raamatukogubussist.  
  
Raamatukogukaardi saad ainult sel juhul,  
kui sul on Soomes aadress.  
Pead esitama ka dokumendi,  
millel on sinu foto ja isikukood.  
Sobivad järgmised dokumendid:  

 • ELi riigi isikut tõendav dokument
 • pass
 • Soome juhiluba
 • fotoga Kela kaart, alla 18aastasel ka fotota Kela kaart
 • Soome vastuvõtukeskuse elaniku kaart
 • migratsiooniameti välja antud elamisluba.    

Kui sul ei ole Soome isikukoodi,  
on raamatukogukaardi kehtivusaeg 1 aasta.   
  
Alla 15aastane laps saab raamatukogukaardi ainult  
hooldaja nõusolekul.  
Hooldaja on enamasti kas ema või isa,  
vahel ka keegi teine vastutav isik.  
Hooldaja peab esitama kirjaliku nõusoleku selle kohta,  
et laps saab isikliku raamatukogukaardi.                                                                                      Last lugejaks registreerides peab ka laps ise kohal olema.
Kui alla 15aastane laenutab raamatukogust midagi,  
vastutab nende materjalide eest lapse hooldaja.   
Näiteks kui laps kaotab raamatukogu teaviku  
peab hooldaja selle hüvitama.  
  
Raamatukogukaarte väljastatakse ka näiteks  
lasteaedadele, koolidele või muudele asutustele ja kollektiividele.  
Kaart väljastatakse kontaktisikule,  
kes vastutab kaardi kasutamise eest.  
Kontaktisiku ülesanne on jälgida,  
et teised kasutaksid raamatukogukaarti õigesti.  
Asutuse raamatukogukaart kehtib korraga ühe aasta. 

Raamatukogukaardi kaotamine

Raamatukogukaardi kaotamise korral  
teavita sellest kohe raamatukogu.  
Kui kaob asutuse raamatukogukaart,  
peab kontaktisik sellest teavitama.  
  
Kui raamatukogu on suletud, võid raamatukogule  
jätta sõnumi kaardi kaotamise kohta kõnepostile.  
Selleks helista numbrile 09 3108 5309.  
  
Raamatukogukaardi kaotusest teavitamise järel  
kõrvaldab raamatukogu selle kasutusest.  
Kui keegi teine proovib pärast kaardi kaotusest teadaandmist sellega laenutada,  
ei vastuta sina laenutatud materjalide eest.

PIN-kood

Raamatukogukaardi kasutamiseks vajad PIN-koodi.  
Selle abil saad kasutada  

 • raamatukogu võrguteenuseid,  
 • automaate,  
 • arvuteid  
 • ja iseteenindust.  

Koodi vajad ennekõike siis,  
kui laenutad automaadist.  
Automaati ei saa ilma PIN-koodi sisestamata kasutada.  
  
PIN-koodi saad raamatukogust või raamatukogubussist  
isikut tõendava dokumendi alusel.  
PIN-koodi ei saadeta e-posti teel ega anta telefoni teel.  

Isikuandmed

Hoolitse selle eest,  
et raamatukogul on sinu kehtivad kontaktandmed.  
Teavita raamatukogu sellest, kui sinu aadress,  
e-posti aadress või nimi muutub.  
Oma andmeid saad kontrollida  
sisselogituna raamatukogu veebilehel  
aadressil www.helmet.fi.  
Oma andmed leiad alalehelt „Omat tiedot“ (kasutaja andmed).  
  
Laenutajate andmeid säilitatakse  
raamatukogu kasutajate andmebaasis. 
Seal on ka asutuste vastutavate  
ja kontaktisikute andmed.  
  
Raamatukogu hoolitseb selle eest,  
et raamatukogule edastatud teave  
on klientide andmebaasis korrektne.  
  
Raamatukogu järgib klientide andmebaasi  
haldamisel andmekaitseseadust.  
Andmekaitseseaduse kohaselt on raamatukogul  
õigus salvestada kasutaja isikukood.  
  
Sul on õigus kontrollida,  
millised isikuandmed on raamatukogu andmebaasis sinu kohta.  
Seda teavet saad raamatukogu klienditeenindusest  
isikut tõendava dokumendi alusel.  
Alla 15aastase lapse hooldaja  
näeb tema kohta salvestatud teavet,  
näiteks hilinenud tagastuste kohta.  
Peale selle näed teavet maksmata tasude kohta.  
Asutuse kontaktisikul on õigus   
näha teavet oma asutuse kohta.  
  
Kasutajate andmebaasi kohta saad rohkem teavet  
andmebaasi kirjeldusest.  
Andmebaasi kirjeldus on väljas raamatukogudes ja veebilehel osas
"“ (andmebaasi kirjeldus).  
Andmebaasi kirjeldus ei ole esitatud lihtsas keeles.

Laenutamine, tagastamine ja pikendamine  

Laenutamine

Laenutusaeg on 1‒28 päeva.  
Eri materjalidel on erinev laenutusaeg.  
Täpsem teave laenutusaja kohta  
on toodud kasutuseeskirjades.  
Korraga võid laenutada kuni 100 teavikut.  
  
Raamatu või muu materjali laenutamisel  
antakse sulle alati tagastustähtaeg.  
Tagastustähtaeg on päev,  
millal pead teaviku tagastama.  
Tagastustähtaeg on kirjas kviitungil,  
mille saad koos teavikuga.  
  
Filme ja mänge ei laenutata määratud vanusepiirangust   
noorematele.  
Näiteks alla 15aastane ei saa laenutada  
filme või mänge, millel on vanusepiirang 15 aastat.  
Vanusepiirangu kehtestamise eest vastutab Soome riiklik 
audiovisuaalne instituut Kavi  
ning selle meediahariduse ja videosalvestiste esitamise üksus MEKU.

Tagastamine

Tagasta laenatud raamat hiljemalt tagastustähtajal.  
Raamatut ei pea viima tagasi sinna raamatukogusse,  
kust selle laenutasid.  
Võid selle viia ükskõik millisesse  
Helmeti raamatukogusse.  
  
Soovi korral saad tagastamiskviitungi.  
  
Osades raamatukogudes on kasutusel tagastusluuk.  
Kui raamatukogu on suletud, on võimalus laenutused tagastada ka 
tagastusluugi kaudu.  
Raamatukogu registreerib teose tagastatuks  
järgmisel tööpäeval.  
Kui tagastusluugi kaudu tagastatud materjal kaob,  
pead selle hüvitama.  
  
Tagastustähtaja lähenemisel võid saada selle kohta kaks päeva varem  
meeldetuletuse.  
Teavitus saadetakse e-posti teel,  
kui raamatukogul on sinu e-posti aadress.  
Kui soovid saada e-posti teel meeldetuletust,   
teavita sellest raamatukogu.

Pikendamine

Laenutusaega saab pikendada   
viis korda.  
Pikendada saad raamatukogus, raamatukogubussis  
või internetis veebilehel www.helmet.fi.  
Laenutusaja pikendamiseks veebis pead sisse logima.  
Sisselogimiseks vajad raamatukogukaardi numbrit  
ja PIN-koodi.  
  
Laenutusaega ei saa pikendada, kui keegi  
on end pannud samale teavikule järjekorda.  
Tähtaega ei saa pikendada ka sel juhul,  
kui sinu laenutusõigus on peatatud.  
  
Kõikide raamatute laenutusaega ei saa pikendada.  
Näiteks ei saa pikendada menukite tagastusaega  
ja enim laenutatud teavikuid
ei saa uuesti laenutada.

Järjekorda lisamine ja raamatukogude vaheline laenutus 

Järjekorda lisamine

Raamatukogus saad end teose  
laenutusjärjekorda panna.  
Järjekorda võid end lisada ka  
raamatukogu veebilehel www.helmet.fi.  
Selleks pead kasutajana sisse logima.  
Sisselogimiseks vajad raamatukogukaardi numbrit  
ja PIN-koodi.  
  
Korraga võid olla kuni 100 teavikut järjekorras.  
Kui järjekord jõuab sinuni,  
saadetakse sulle selle kohta teavitus.  
Teavitus saadetakse kas posti,  
e-posti või lühisõnumiga.  
  
Asjade, näiteks töövahendite ja uiskude,  
laenutusjärjekorda ei saa end panna.  
Mõlemaid saab laenutada raamatukogust. 

Raamatukogude vaheline laenutus 

Kui soovid panna end selliste teoste järjekorda,  
mida ei ole Helmeti raamatukogudes,  
saab raamatukogu selle laenutada  
mõnest muust Soome või välismaa raamatukogust.  
Raamatukogude vaheline laenutus on tasuline.  
  
Raamatukogude vahelise laenutuse teenus  
ei laiene teostele, mida saab teistest pealinna
piirkonna raamatukogudest,  
näiteks teadus-  
või erialaraamatukogust.

Raamatukogu tasud 

Raamatukogu kasutamine on üldjuhul tasuta.  
Kui aga ületad laenutustähtaja,  
pead maksma viivist.  
Kui sa ei tule järjekorda pandud teosele järele,  
pead selle eest tasuma.  
Ning kui kaotad raamatukogu materjali,  
pead selle hüvitama.  
Ka eriteenused, näiteks raamatukogude vaheline laenutamine,  
on tasulised.  
  
Teave kõikide raamatukogu   
kehtestatud tasude kohta  
on toodud kasutuseeskirjades.  
  
Raamatukogu ei vastuta selle eest,  
kui laenutatud materjal kahjustab sinu seadet.  
Raamatukogu ei korva sinu seadme kahju.  
Raamatukogu ei vastuta ka kahjude eest,  
mille põhjustad raamatukogust  
laenutatud töövahendiga.

Viivis ja hüvitamine

Kui ületad laenutustähtaja,  
pead maksma viivist.  
Viivist pead maksma iga ületatud päeva eest,  
kuni on saavutatud maksimaalne viivise määr.  
  
Laste ja noorte osakonna materjalide eest  
ei pea maksma viivist.  
  
Viivist ei pea maksma juhul,  
kui sul ei õnnestu tehnilise vea tõttu  
laenutusaega pikendada.  
Tehniline viga on näiteks  
internetiühenduse tõrge.  
  
Kui kahjustad või kaotad raamatukogu vara,  
pead selle hüvitama.  
Täpse teabe materjalide hüvitamise kohta  
leiad kasutuseeskirjadest.  

Laenutusaja ületamine ja viivis

Kui sa ei tagasta teost tähtajaks,  
saadetakse sulle kaks meeldetuletust.  
Esimene meeldetuletus saadetakse  
14 päeva pärast laenutustähtaega.  
Teine meeldetuletus saadetakse  
28 päeva pärast laenutustähtaega.  
Esimese meeldetuletuse võib saada  
e-posti teel.  
  
Meeldetuletuse saamisel  
pead tagastama laenutatud materjalid raamatukokku  
ja tasuma viivise.   

Mis juhtub, kui sa ei tasu viivist?

Kui sa ei maksa nõutud viivist,  
kasutab raamatukogu inkassoteenust.  
Raamatukogu annab võla üle inkassofirmale,  
kui maksetähtpäeva on ületatud 60 päeva.  
  
Inkassofirmale antakse edasi vaid täiskasvanute võlad.  
Kui klient on alla 18aastane,  
ei anta võlgu edasi inkassofirmale.  
  
Lisateavet inkassoteenuse kohta  
leiad kasutuseeskirjadest.

Kasutusõiguse kaotamine 

Kui sa ei tasu oma võlga raamatukogule,  
võidakse sinu kasutusõigus kaotada.   
Sel juhul kaotad laenutusõiguse    
ehk sa ei saa enam raamatukogu materjale laenutada.   
 
Laenutusõigusest jääd ilma, kui  

 • oled ületanud laenutustähtaega 28 päeva;  
 • oled kaotanud raamatukogu materjali;  
 • oled kahjustanud raamatukogu materjali;  
 • oled raamatukogule võlgu suurima võimaliku summa.  

Võimaliku suurima summa kohta saad teavet  
kasutuseeskirjadest.
  
Siinjuures kehtib üks erand:  
kui sinu võlgade tasumise suhtes on vormistatud kokkulepe,  
mis sisaldab ka võlga raamatukogule,  
ei kaota sa laenutusõigust.

Laenutusõiguse taastamine

Sinu õigus laenutada taastub, 
kui tagastad raamatukogule tähtaja ületanud materjali,
hüvitad kadunud või kahjustunud materjali
tasud oma võla raamatukogule.  
Kui tasutud summa on korras,  
saad uuesti raamatukogust laenutada.  
  
Kui sinu võlg on inkassos,  
tegeleb sinu võlaga inkassofirma.  
Sel juhul pead tasuma võlasumma inkassofirmale,  
kes maksab selle raamatukogule.  
Raamatukogu kontrollib laekunud makse.  
Kui kõik on korras,  
saad uuesti raamatukogust laenutada.  

Raamatukogu kasutuskeeld

Võid kaotada õiguse raamatukogu kasutada,  
kui sa ei pea kinni selle kasutuseeskirjadest.  
Kasutuskeelu võid saada näiteks,  
kui häirid teisi raamatukogu kasutajaid,  
tekitad raamatukogus ohtliku olukorra  
või kahjustad raamatukogu vara.  
Kasutuskeeld on ajutine,  
kõige rohkem 30 päeva.  
  
Raamatukogu esitab kasutuskeelu kohta ametliku otsuse.  
Sul on õigus otsus edasi kaevata  
ja taotleda selle muutmist.  
Enne kasutuskeelu jõustumist  
on sul õigus esitada  
oma nägemus olukorrast.  
  
Kasutuskeelu kohta tehakse märge  
raamatukogu klientide andmebaasi.  
Raamatukogu eemaldab selle märke,  
kui kasutusõigus taastatakse.

Kasutuseeskirjad

Kasutuseeskirju muudetakse vaid  
ametliku otsuse alusel.  
Samad eeskirjad kehtivad ka raamatukogubussides,  
haruraamatukogudes ja laenutuse koduteenuse puhul  
nii palju kui see on võimalik.  
  
Need eeskirjad kehtivad alates 1. veebruarist 2023  
tähtajatult.   
Eeskirjade tühistamisest tuleb ette teatada kuus kuud.  
Need eeskirjad asendavad 1. veebruaril 2021. aastal vastu võetud  
eeskirju.

Lisateave

Kasutuseeskirjade faili ja lisateavet soome keeles  
leiad Helmeti veebilehelt osast "Asiakkaana kirjastossa“ (raamatukogu kasutamine)