Kielikannustin eli Språksporre Espoon kaupunginkirjaston ruotsinkielisille kirjastopedagogeille


Hugo Bergroth -seuran kielikannustin-palkinnon saivat  vuonna 2020 Espoon kaupunginkirjaston ruotsinkieliset kirjastopedagogit. Palkitsemisen perusteena oli määrätietoinen työ ruotsin kielen aseman vahvistamiseksi ja ruotsiksi lukemisen edistämiseksi monikielisessä ja monikulttuurisessa Espoon kaupungissa. Perusteluissa painotetaan erityisesti yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa. Esbobibban på svenska -facebooksivu ja ruotsinkieliset etätapahtumat ja etäkäyttöiset aineistot, joita oli kehitetty keväällä 2020, mainittiin myös.

Kielikannustin-palkinto on 1000 euroa ja se annetaan henkilöille, jotka rohkaisevat muita käyttämään kieltä tai edistämään ja kehittämään sen käyttöä. Aiemmin palkinnon ovat saaneet TV-ohjelma Strömsö, musiikki- ja viihderyhmä KAJ ja LL-center. 

Juhlallista palkinnonjakotilaisuutta vietettiin keskustakirjasto Oodissa 22. syyskuuta 2020.  

”Vi är glada och hedrade över att vårt arbete uppmärksammas också utanför Esbo och bibliotekets väggar. Vår viktigaste uppgift är att arbeta läsfrämjande och sprida läsinspiration och -glädje bland folk i olika åldrar och livsskeden”, säger bibliotekspedagogerna.

"Olemme iloisia ja koemme itsemme kunnioitetuiksi, kun työmme on huomattu myös Espoon ja kirjastojen seinien ulkopuolella. Tärkein tehtävämme on edistää eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten lukemisharrastusta, luoda lukuiloa ja -innostusta", sanovat kirjastopedagogit.