Boka ett biblioteksbesök

Ta kontakt med biblioteket, gärna minst två veckor före det planerade besöket. Berätta följande då du bokar:

  • Önskat besöksdatum och klockslag (det är bra att ge flera förslag)
  • Ålder/årskurs och elevantal
  • Hurdana läsare det finns i gruppen och vilka slags böcker barnen är intresserade av
  • Önskat tema för besöket (t.ex. informationssökning, bokprat, sagostund)
  • Eventuella specialönskemål (t.ex. bokprat om läsdiplomsböcker eller sökning av material med ett visst tema)
  • Andra saker som påverkar besöket (t.ex. specialklasser)

Du kan boka ett biblioteksbesök per telefon eller via e-post. Kontaktuppgifterna till det egna närbiblioteket hittar du under rubriken bibliotek och tjänster .

Esbo, KULPS! biblioteksstig  

Grankulla, tjänster för barn och unga

Vanda skol-och biblioteksamarbete