Deckarbiblioteket

Finska deckarsällskapet donerade 1996 sin samling av detektivromaner och thrillers till Berghälls bibliotek. Grundsamlingen omfattar 1500 volymer  -  de flesta av dem är donationer av sällskapets medlemmar. Samlingen har vuxit, och omfattar nu  3610 volymer.

Deckarsamlingen fick ett eget utrymme på Berghälls bibliotek. Gårdskarlens lägenhet har renoverats till ett mysigt Deckarbibliotek. Finska deckarsällskapet  önskar att samlingen
skall  förvaras  som en helhet , därför kan material inte lånas hem. Samlingen innefattar också tidskrifter och facklitteratur.

Finska deckarsällskapet arrangerar små evenemang i Deckarbiblioteket  tillsammans med Berghälls bibliotek.

Mera information: Berghälls bibliotek, Kirsti Tuominen, tel. 310 85 653; bibliotekets infodisk, tel. 310 85 052.