Bokbussarna i Esbo, Helsingfors och Vanda

Bokbussarna gör bibliotekens service tillgänglig i sådana områden som inte har ett fast bibliotek. Bussarna stannar på sina hållplatser men också vid exempelvis skolor och daghem. Du behöver ett bibliotekskort för att låna i bokbussen.

Nedan hittar du nyheter om bokbussarna, samt deras kontaktuppgifter och tidtabeller.