Bibban förbereder sig på att öppna

Även om regeringen har slagit fast att utlåningen kan börja genast, så tar det någon dag att arrangera allting praktiskt. Vi ber alltså om lite tålamod.

Att röra sig i bibliotekens utrymmen som vanligt är tillåtet först fr.o.m. 1.6.2020, så utlåningen i maj sker med specialarrangemang.

Vi berättar genast när vi vet mer exakt hur och när det blir möjligt att låna.

Returneringsluckan öppnas fr.o.m. 6.5.