Skaffa dig ett alias för reservationerna

Vi ska göra det enklare att hämta reservationer.

Till det behöver vi din hjälp: om du hittills har reserverat på eget namn, skaffa dig ett alias nästa gång du är i bibban.

Alias är ett kodnamn som förhindrar att grannen ser vad du reserverat. Du kan alltså obekymrat beställa Lucky Luke t.ex. på namnet Queen Elizabeth, trots att du hävdar att du enbart läser Dostojevskij.

Framför allt underlättar alias-reserveringarna självbetjäningen och minskar köerna i biblioteket. Du skyddar alltså samtidigt övriga kunder och personal så här i epidemitider.