Första gången in i Ode

Helsingfors centrumbibliotek Ode öppnas i december. Allmänheten får nu första gången besöka Ode då bibliotekets gatuplan öppnas tisdag 22.5.2018 klockan 15-18. Allmänheten får gå på rundvandringar med Odes blivande personal som guider.

På gatuplanet finns en fotografiutställning och en timelapse-video om Odes byggnadsskeden. Besökarna kan också delta i YIT:s kampanj #100HYVÄÄTEKOA. För varje god gärning skänker YIT en granplanta till organisationen 4H som planterar den i Hyvien tekojen metsä (De goda gärningarnas skog).

Under rundvandringen kan du också vara med om att skapa ett konstverk för Ode. Omistuskirjoitus (Dedikationen) är ett offentligt konstverk av bildkonstnären Otto Karvonen och det ska fungera som en dedikation till biblioteksbesökarna. Det består av ord som beskriver olika människogrupper och som målas på bibliotekets trappräcken.

Ode är en plats för evenemang och läsning och det är en mångsidig cityupplevelse. Centrumbiblioteket har planerats tillsammans med stadsborna för att på bästa möjliga sätt motsvara alla önskemål och behov de kommande besökarna har. Ode kompletterar det kultur- och mediecentrum som bildas av Musikhuset, Finlandiahuset, Sanomahuset och Museet för nutidskonst Kiasma. Det är ett offentligt, ickekommersiellt urbant rum öppet för alla och beläget mittemot Riksdagshuset.

Ingången till rundvandringarna är vid Medborgartorget. Vi ses i Ode!

#100HYVÄÄTEKOA

Omistuskirjoitus

Biblioteket Ode

Översättning: Susanna Söderholm