Kino Regina kommer med filmer till Ode

I januari 2019 inleder Nationella audiovisuella institutets nya biograf Kino Regina sin verksamhet i Helsingfors centrumbibliotek Ode.

Helsingfors centrumbibliotek Ode öppnar i december 2018. Vi ville från början att Odes koncept skulle vara bredare än i ett traditionellt bibliotek, både innehållsmässigt och i själva verksamheten. Nationella audiovisuella institutet (KAVI) var i ett tidigt skede med i planeringen av centrumbiblioteket, med målet att få med en biograf i biblioteket. Till institutets uppgifter hör att bevara den inhemska filmtraditionen och att främja audiovisuell kultur. Det har också varit en stark internationell aktör sedan det grundades år 1957.

– Redan i projektplaneringsskedet föddes idén om en biograf i centrumbiblioteket. Vi är glada att KAVI kommer med bibliografverksamhet till Kino Regina i Ode, berättar Katri Vänttinen, direktör för bibliotekstjänsterna.

– KAVI som är en naturlig kompanjon för stadsbiblioteket och vi är glada över samarbetet. Båda parter har liknande uppgifter inom kultur och mediefostran, så biblioteket och KAVI stöder och berikar varandra på ett fint sätt.

Namnet hedrar Regina Linnanheimo

Biografens namn Kino Regina hedrar en av de ljusstarkaste stjärnorna inom finländsk film, Regina Linnanheimo. Teaterns repertoar följer de redan etablerade huvudprinciperna i KAVIs verksamhet. Som förut lyfts såväl de viktigaste verken i filmhistorien som rariteter, populärkulturen inte att förglömma. För den stora allmänheten erbjuds nutidsfilm, arthouse och kultklassiker – också i samarbete med olika festivaler. Gemenskap och evenemang kommer att få central ställning.

Biografens användningstid har delats upp mellan biblioteket och KAVI på följande sätt: KAVI visar filmer kvällstid tisdag – söndag och salen kan vid behov användas också då biblioteket är stängt. Dagtid fungerar Kino Regina som ett auditorium som står till förfogande för biblioteket och dess samarbetsparter.

– Vi väntar ivrigt på det kommande samarbetet. Vi är övertygade om att det här kompanjonskapet för med sig många nya upplevelser både för dem som besöker biografen och dem som kommer till biblioteket, säger Katri Vänttinen glatt.

Översättning: Susanna Söderholm