Korallrevet kommer till Ode

Margaret och Christine Wertheims konst belyser vetenskapens poetiska och estetiska dimensioner genom att transformera abstrakta begrepp till konkreta materiella former. På Helsingforsbiennalen 2021 har syskonen arbetat med lokala finländska samhällen för att virka ett korallrev i Helsingfors. 

År 2003 grundade Margaret och Christine Wertheim (f. 1958) Institute For Figuring i Los Angeles. Syftet med institutet är att engagera allmänheten i vetenskapliga teorier inom bland annat fysik, logik och programmering. Margaret (faktaförfattare) och Christine (poet och före detta målare) utgår från att begrepp som i allmänhet beskrivs i ekvationer och algoritmer också kan förstås genom lekfulla fysiska aktiviteter. Hyperbolisk geometri kan virkas, fraktaler skapas med hjälp av visitkort och logiken bakom datorer åskådliggöras med hjälp av teckningar. Syskonen vill göra “abstrakta” begrepp begripliga och förståeliga samt njutningsfulla genom “materiell lek.”