Ofta ställda frågor om Odes lokaler

Var kan man boka Odes utrymmen? 

Alla Odes utrymmen kan bokas på varaamo.hel.fi 

Varifrån får man mera information om utrymmena och bokningsförfarandet? 

Du kan bekanta dig med våra utrymmen här, eller sända oss epost på oodi.tilat@hel.fi

Kan ni boka utrymmen åt kunderna? 

Grundregeln är att kunden själv bokar sina utrymmen. På detta sätt förvissar vi oss om att betalningsuppgifterna och bokningstiderna säkert blir rätt. 

Kostar det att använda sig av evenemangsutrymmena? 

Användning av evenemangsutrymmena kostar. Om evenemanget är öppet för bibliotekets kunder, är det möjligt att få ett utrymme till sitt förfogande utan kostnad, beroende på evenemangets natur. 

Grupprummen är alltid kostnadsfria, men det finns en del begränsningar gällande anordnande av evenemang i dem. Läs mera här

Kan man beställa kaffe/lunch till sitt evenemang? 

Jo det går! Du kan beställa catering från Odes restaurang till ditt evenemang, också till grupprummen går det att beställa kaffeservering.   

Får man ta med sig egen servering i form av dryck och mat till sitt evenemang? 

Beroende på vilket utrymme det är frågan om, så är det här möjligt, men småskaligt. Och det måste alltid kommas överens om detta med Ode på förhand. Kom ihåg att Odes restaurang har ensamrätt till cateringtjänsterna på Ode. 

Är det möjligt att få tekniskt stöd under evenemanget? 

Odes tekniker kommer alltid på plats i början av evenemanget och ser till att alla vet hur utrymmestekniken fungerar. Efter detta kan teknikern nås per telefon, om det dyker upp eventuella tekniska problem. 

Hurdan teknik går det att få till sitt utrymme? 

Tekniken är utrymmesspecifik, och bör kontrolleras skilt. Läs mer: Maijasalen, Kuben, Kino Regina

Kan man via er få sitt evenemang strömmat? 

Vi erbjuder för tillfället inte den här tjänsten via oss, men man kan beställa den här tjänsten av en utomstående tjänsteleverantör. 

Har ni en garderobstjänst på Ode? 

Ode har inte en garderobstjänst. I evenemangsutrymmena finns en del klädhängare och man kan också från en utomstående tjänsteleverantör beställa garderobstjänst, vars plats bestäms tillsammans med Ode. 

Hur kan man möblera utrymmena? 

Maijasalen och Kuben kan möbleras på många olika sätt. Kino Regina har en fast läktare som inte kan flyttas. Läs mer om våra utrymmen här

Kan man ändra på utrymmets möblemang under själva evenemanget? 

Av principskäl byter vi inte utrymmets möblemang under evenemanget. 

När får man tillgång till det utrymme man bokat? 

Man får tillgång till sitt bokade utrymme cirka 30 minuter före den egna bokningstiden börjar. Det är bra att veta att det då ännu den tiden kan pågå förberedelser i utrymmet.   

Marknadsför ni de bokade evenemangen på något sätt? 

Vi marknadsför bara de evenemang som görs i samarbete med oss på biblioteket, som är avgiftsfria och som är öppna för alla. 

Får man sätta upp marknadsföringsmaterial på Odes dörr eller i aulan? 

Man får marknadsföra sitt evenemang på det bokade utrymmets dörr. Då det gäller roll-ups så lönas det kolla med Ode på förhand, så att placeringen av den blir sådan att våra utrymmen hålls säkra och tillgängliga för alla kunder i huset. 

När får man räkningen för utrymmeshyran? 

Vi sänder alltid räkningen efter evenemanget. 

Behövs det en försäkring eller ordningsvakt för det evenemang man ordnar? 

Försäkringar behövs inte och Ode har alltid vakter på plats som ansvarar för husets säkerhet. 

Kan man ordna evenemang med inträdesavgift på Ode? 

Det går att ordna evenemang som har inträdesavgift på Ode. För dessa evenemang tas alltid en full utrymmeshyra. 

Kan man ordna fotosession på Ode? 

Det går att ordna småskaliga fotosessioner på Ode. Men fotosessionerna får inte störa bibliotekets verksamhet eller kunderna. För dessa tillställningar måste man alltid komma överens med Ode på förhand och vara i kontakt med oodi.tilat@hel.fi.  

Kan man ordna filmförevisningar på Ode? 

Det går att ordna filmförevisningar på Ode men det finns vissa begränsningar. Den som förevisar filmen måste ha ett speciellt lov för att visa filmen. Om filmförevisningen är öppen för alla så måste filmen vara ålderscheckad och det måste framkomma tydligt för vilken ålder filmen är menad. 

Varför går det att boka Kino Regina endast dagstid? 

Kino Regina fungerar som en biograf på kvällarna, Nationella audiovisuella institutet håller i den verksamheten. 

Är Odes utrymmen lättillgängliga? 

Jo, alla våra utrymmen är lättillgängliga.