Björnkärrs bibliotek har den 13.8.2020 öppnats i nya utrymmen

Björnkärrs bibliotek har den 13.8.2020 öppnats i nya utrymmen

Det nya Björnkärrs bibliotek är nästan lika stort som det förra, men som utrymme är det luftigare. Inredningen är nytt. Även böckerna och det övriga materialet har gåtts igenom innan flytten så att inget föråldrat material eller material som är i dåligt skick har kommit med till biblioteket. Fast samlingen inte är stor, så kan man reservera material från vilket som helst av de andra 60 Helmet-biblioteken. Den här servicen är avgiftsfri.

På egnahemshusområden som Björnkärr, som på gångavstånd har lite offentliga rum, kan bibliotek fungera till exempel som föreningars mötesplatser. ”Jag antar att i och med de tidsenliga nya utrymmena kommer användningen av Björnkärrs bibliotek växa ännu mera”, förmodar bibliotekstjänstchef Katariina Lauronen. ”Björnkärrs bibliotek har långa öppethållningstider, för det är meröppet en del av dagen. Vi följer speciellt nu i början noggrant med vilka öppethållningstider som skulle fungera bäst i det här området.”

Biblioteket i skolelevernas vardag

Eftersom biblioteket och skolan är belägen i samma byggnad, så är biblioteket en viktig del av skolelevernas inlärningsmiljö. Man har satsat mycket på att skapa samarbete mellan skolan och biblioteket redan innan öppnandet. Skoleleverna har i arbetsgrupper funderat på recept för ett bra bibliotek och gemensamma spelregler, med vilka man kan skapa en god vardag i biblioteket. Esbo Konstnärsgille engagerade skolelever att välja mellan ungefär tio alternativ i bilder hurdan konst som skulle placeras i inredningen. Kaamos Pitkänens Salainen kaupunki valdes.

Varmt välkomna till våra nya utrymmen – såväl förra som nya kunder!