Kontantbetalning tar helt slut 31.10.2021 på Esbo stadsbibliotek


Från och med början av november tas inga kontanter emot på något av Esbo stadsbibliotek.

Kontantbetalning har minskat i hela landet samtidigt som användning av betalkort och internetbetalning har ökat. Under pandemin minskade den allt mera. Övriga betalningssätt är mera hygieniska och minskar risken av stölder. Det har inte heller varit kostnadseffektivt att ta emot små summor och att redovisa regelbundet.    

Internetbetalning är det behändigaste sättet att sköta biblioteksavgifter      

I Helmet-biblioteken finns nätbetalningstjänsten Maksukaista. Man loggar in på nätbetalningstjänsten med bibliotekskortets nummer och PIN-kod. Man kan betala alla avgifter som syns eller välja bara en del av dem. När avgiften är betald, så försvinner den från ditt bibliotekskonto.

Om nätbetalning i Helmet.fi