Patientbibliotek i Helsingfors

Helsingfors stadsbibliotek samarbetar med tre sjukhus.

Aurora sjukhus

Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 3 B, 2 vån, 00250 Helsingfors
Postadress: PB 25402, 00099 HELSINGFORS STAD
Öppet: tis och ons kl. 9–12 och 13–15 
Tel. 09 3106 5642

I bibliotekets utbud finns skönlitteratur och faktaböcker, men också ljudböcker, tidskrifter och musik (cd-skivor). Samlingen omfattar ca 3 000 böcker. Patienterna har också tillgång till bibliotekets kunddator.

För kundbetjäningen ansvarar Kati Hussein tfn 040 648 3046.

Psykiatricentret

Besöksadress: Fältskärsgatan 12, 2 vån, korridoren för administration, 00250 Helsingfors
Postadress: PB 590, 00029 HNS
Öppet: mån och tors kl. 12–15 
Tel. 09 4716 3716

I biblioteket utbud finns skönlitteratur och faktaböcker, men också ljudböcker. Samlingen omfattar ca 2 500 böcker. Patienterna har också tillgång till bibliotekets kunddator.

För kundbetjäningen ansvarar Kati Hussein tfn 040 648 3046.

Nya barnsjukhuset

I Nya Barnsjukhuset betjänar biblioteket i enlighet med ett nytt servicekoncept. I samarbetet ingår ett Läsebibliotek i Vardagsrummet för anhöriga samt gemensamma evenemang. 

****

De här servicepunkterna utgör en del av HelMet-biblioteket. Mer information: Boken kommer/Juha Kortesluoma, tf. bibliotekschef, tel. 09 310 27885

Ge gärna respons.