Utskrift och kopiering vid biblioteken i Vanda

Det är avgiftsfritt att skriva ut, kopiera och skanna på biblioteken i Vanda. Antalet utskrifter eller kopior som kan tas per dag är högst 20 svartvita sidor. 

Du kan skriva ut, kopiera och skanna via tjänsten print@vantaa.fi Användarnamn och lösenord som behövs för att kunna börja använda tjänsten beställs per e-post. Användarnamnet och lösenordet är i kraft i 8 timmar.

Här följer anvisningar för att ta i bruk tjänsten print@vantaa.fi Om du vill kan du beställa användarnamnet och lösenordet som behövs för utskriftstjänsten redan på förhand innan du kommer till biblioteket.

Utskrift

Skicka dokumentet till utskrift som e-postbilaga till adressen print@vantaa.fi. Storleken på dokumentet får vara max. 100 Mb.

Efter 5 minuter får du ett e-postsvar med användarnamn och lösenord som gäller i 8 timmar.

Logga in dig på multifunktionsskrivaren med användarnamnet och lösenordet och välj de dokument som ska skrivas ut. Den spool-fil som syns på datorn behöver inte skrivas ut.

Utskrifterna skrivs ut på pappersark i storlek A4.

Kopiering och skanning

Skicka ett tomt e-postmeddelande till adressen print@vantaa.fi

Efter 5 minuter får du ett e-postsvar med användarnamn och lösenord som gäller i 8 timmar.

Logga in dig på multifunktionsskrivaren med hjälp av ditt användarnamn och lösenord. Du kan både kopiera och skanna på multifunktionsskrivaren.

På multifunktionsskrivaren kan du välja storlek A4 eller A3 på den sida som du kopierar.

De dokument som skannats skickas automatiskt till den e-postadress från vilken användarnamnet och lösenordet har beställts.