Rikus Sommargård

Rikus Sommargård inbjuder till avkoppling och evenemang på innergården bakom Richardsgatans bibliotek. Sommargården är öppen för alla. Sommargården är en plats för upplevelser eller en lugn stund mitt i stadens brus. Evenemang av många slag har ordnats på gården: bokprat, konserter, workshops och salsafester.

Gården är också en trivsam och lugn plats för den som bara vill njuta av sommaren, arbeta ute i det fria eller duka upp en picknick. Spel, böcker och tidningar finns att tillgå.

Rikus Sommargård öppnas på Helsingforsdagen den 12.6 och stängs i slutet av augusti.

Du kan också ordna en egen happening på Rikus Sommargård! Stadsborna kan få tillstånd att t.ex. öppna en workshop, ett pop-up –café, eller ordna ett party. Kontakta i så fall biblioteket per e-mail: rikhardinkadun_kirjasto@hel.fi  

Man kan också reservera Sommargården för sitt eget evenemang via Helsingfors stads Varaamo -tjänst: Varaamo: Rikus Sommargård 

Obs! Vi iakttar rådande Coronapandemirestriktioner. 

Rikus Sommargård i Facebook:

https://www.facebook.com/RikunKesapiha