Samarbete bibliotek - daghem

Välkommen till biblioteket med din daghemsgrupp. Kom på besök, låna böcker eller delta i något av bibliotekens program. 

  • Sagostunder på daghemmets närbibliotek
  • Bokbio på närbiblioteket


Vi skickar information till daghemmen om bibliotekens program.

Ta kontakt om du behöver hjälp med att samla ihop ett bokpaket.

Kontaktuppgifter:

Ta gärna kontakt med oss!

Cecilia Eriksson
Richardsgatans bibliotek
cecilia.eriksson@hel.fi
050 402 5805

Tobias Larsson
Richardsgatans bibliotek
tobias.larsson@hel.fi
09 3108 5813

Anna Söderström
Tölö bibliotek
anna.soderstrom@hel.fi
040 673 5441

Annika Suursalmi
Drumsö bibliotek
annika.suursalmi@hel.fi
09 3108 5020

Beatrice Skaag
Östra centrums bibliotek
beatrice.skaag@hel.fi
09 3108 5890

Helen Saari
Berghälls bibliotek
helen.saari@hel.fi
09 3108 5753

Michelle Mattfolk
Bokbussen 
michelle.mattfolk@hel.fi

Helsingfors centrumbibliotek Ode 
oodi.lapsetjanuoret@hel.fi
 

Övrig information

Bibliotekskort

Information om bibliotekskortet och kortansökan hittar du här. Du kan i samband med ett biblioteksbesök skaffa ett gemensamt bibliotekskort för ditt daghem.

Sagodiplom

Sagodiplomet ger tips på böcker och inspirerar till läsning.

Bibliotek med självbetjäningstid

Grupper är alltid välkomna till biblioteket.  Ta gärna kontakt på förhand om du kommer med din grupp till ett bibliotek med självbetjäningstid kl. 8-10 och önskar träffa en bibliotekarie. Bibliotekens självbetjäningstider hittar du på Helmet