Håkansböle bibliotek är stängt i fyra månader från och med 16.5

Håkansböle bibliotek är stängt 16.5–14.9.2022 på grund av reparationer som förbättrar kvaliteten på inomhusluften. Bokbussen besöker Håkansböle i maj–juni. Du kan återlämna dina lån till vilket Helmetbibliotek som helst.

I fastigheten på Skimmelgränden 5 i Håkansböle har daghemmet redan renoverats och renoveringen fortsätter nu i biblioteket. Under renoveringen av biblioteket tätas konstruktionerna och ytbeläggningarna förnyas. Målet är att öppna biblioteket 15.9.2022.

Vi informerar om eventuella förändringar som gäller renoveringen på bibliotekets Helmet-sida och i våra kanaler på sociala medier.

Bokbussen besöker området 18.5–29.6.2022 och från och med 3.8.2022

Bokbussen stannar på parkeringsplatsen i närheten av Håkansböle bibliotek under tiden 18.5–29.6.2022 och från och med 3.8.2022, onsdagar kl. 17–18. Hållplatsen ligger invid Håkansleden bredvid övergångsbron.

Lånens förfallodagar under renoveringen 

Lånetiden för de flesta böcker och material som lånats på Håkansböle bibliotek förlängs för den tid biblioteket är stängt. Du kan återlämna dina lån till vilket annat Helmet-bibliotek som helst under renoveringen. I närområdet betjänar till exempel biblioteken i Dickursby, Västerkulla och Jakobacka.

Det går däremot inte att förlänga förfallodagen automatiskt för material som ägs av Helsingfors och Grankulla på grund av orsaker som beror på bibliotekssystemet. Det lönar sig att förnya material från Helsingfors och Grankulla. Om förnyelsen inte lyckas och du inte kan återlämna materialet till något annat bibliotek, kontakta oss.

Du kan kontrollera förfallodagarna för dina lån genom att logga in på dina egna uppgifter på Helmet.fi eller Pocketbibban så att du kan förnya lånen vid behov. Det går också att förnya lånen genom att ringa bibliotekets kundservicenummer 043 8248 306.

Hämtning av reserverat material under renoveringen

Vad ska jag göra om jag inte hunnit hämta min reservation innan biblioteket stänger?

Om din reservation redan är på Håkansböle bibliotek och har status Väntar på avhämtning, behöver du inte göra något. De reservationer som har status Väntar på avhämtning, flyttas till Dickursby bibliotek (Näckrosvägen 4). De kan hämtas på Dickursby bibliotek från och med den 18 maj 2022. Vänligen observera att det här gäller endast reservationer vars sista hämtningsdag är efter den 14 maj 2022.

Vad ska jag göra om min reservation redan är på väg?

Om din reservation redan är på väg till Håkansböle bibliotek behöver du inte göra något. De reservationer som har status På väg, kan hämtas på Dickursby bibliotek under den tid Håkansböle bibliotek renoveras. Reservationen kan hämtas då reservationens status På väg ändras till Väntar på avhämtning. Du kan kolla reservationens status i applikationen Pocketbibban eller genom att logga in dig på Mitt bibliotekskonto på Helmet.fi

Vad ska jag göra om jag vill byta avhämtningsställe eller frysa min reservation?

Om din reservation inte har status På väg eller Väntar på avhämtning, kan du byta avhämtningsställe till det bibliotek du önskar. Du kan byta avhämtningsställe när du loggar in dig på Mitt bibliotekskonto på Helmet.fi Se anvisningar om ändring av avhämtningsställe för reserverat material.

Om du vill hämta din reservation på bokbussen ska du välja Bokbuss Vanda som avhämtningsställe och skriv Håkansböle bibliotek i fältet för anmärkningar. Du kan hämta reservationerna från bokbussen under tiden 18.5–29.6.2022 och från och med 3.8.2022

Du kan också frysa dina reservationer för den tid biblioteket renoveras. Se anvisningar om frysning av reservationer.

I applikationen Pocketbibban kan du inte frysa reservationer eller byta avhämtningsställe för dessa. Vid behov kan du kontakta vilket Helmetbibliotek som helst.

Kontakta oss!

Lån och reservationer:
Håkansböle bibliotek
tfn 043 8248 306

Förfrågningar om renoveringen:
Riikka Pohjola servicechef, Håkansböle bibliotek och Västerkulla bibliotek riikka.pohjola@vantaa.fi
tfn 040 190 3930

Bild: Dani Rönnqvist