Lånen förfaller från och med 1.2.2021

Förfallodagarna för lånen i Helmet-biblioteken har under coronabegränsningarna sedan 30.11.2020 automatiskt förflyttats framåt. Lånen förfaller igen från och med 1.2.2021, fastän den begränsade servicen i biblioteken fortsätter i februari. Materialet rör sig snabbare till kunderna då lånen förfaller igen.

De första meddelandena om förfallodagarna skickas till kunderna den 30.1. Du kan också granska förfallodagen för dina lån via Egna uppgifter i Helmet-sökningen.

Kontakta ditt eget bibliotek om du varken kan returnera eller förnya dina lån på grund av coronaläget. Lånen kan vid behov förnyas av personalen.

Läs också Besök i Helmet-biblioteken 30.11.–31.3.

Foto: Helsingfors stad / Katja Tähjä