Meröppet påbörjas i tre bibliotek av Helsingfors stadsbibliotek

Meröppet påbörjas under sommaren i biblioteken i Hertonäs, Degerö och Sveaborg, där kunderna kan använda biblioteket utanför de egentliga öppettiderna. Man har redan tidigare erbjudit meröppet i biblioteket i Sveaborg men servicen har varit på paus på grund av coronasituationen. Nu börjar meröppet även i biblioteket i Degerö den 13 juli och i Hertonäs den 3 augusti. Meröppet fortsätter från och med fredagen den 17 juli i Sveaborg. Meröppet i Sveaborg är avsett enbart för områdets invånare, meröppet-servicen inom de andra biblioteken är öppna för alla kunder.

Under meröppet finns det ingen personal på plats, utan man kommer in i biblioteket med det egna bibliotekskortet Helmi och en pinkod. Under meröppet kan man låna och returnera material, hämta reserveringar ur självbetjäningshyllan, läsa tidningar och arbeta på kunddatorerna. Tiderna och servicen för användning av meröppet växlar mellan biblioteken, uppgifterna berättas på varje biblioteks egna nätsidor och på bibliotekets skyltar. Under självbetjäningen övervakas säkerheten med en bandande kameraövervakning.
 
Man ersätter inte bibliotekets normala öppettider med meröppet, utan användningen av bibliotekets lokaler utvidgas med det även utanför de normala öppettiderna. Detta förbättrar bibliotekets tillgänglighet under kvällstid och veckoslut. Från olika håll i Finland och anspråkslöst även i Helsingfors har man under de senaste åren fått goda erfarenheter av meröppet. Nu utvidgas servicen till biblioteken i Degerö ja Hertonäs samt senare till biblioteket i Drumsö”, berättar Katri Vänttinen, direktör för bibliotekstjänster.
 
Meröppet har redan varit i bruk i huvudstadsregionen i Esbo, Grankulla och Vanda. Alla självbetjäningsbibliotek på Helmet-område finns på bibliotekets nätsidor (https://www.helmet.fi/sv-FI).