Finalisten i tävlingen om Helmets litteraturpris 2016: Olli Jalonen

Miehiä ja ihmisiä

Olli Jalonen

 
Otava 2014
 

En hänförande bok om en sommar då en ung man fick sina första erfarenheter av arbetslivet, kvinnor och alkohol. Den sjuttonåriga ynglingen tillbringar sina sommardagar på en plåtfirma där han följer med de stora starka karlarnas förehavanden och prat. Sommaren präglas av osäkerhet inför framtiden, kvällarna och nätterna fylls av både lagliga och olagliga fritidsintressen.

Då fadern hamnar på sjukhus kommer ett meddelande som öppnar gamla hemligheter och kastar nytt ljus på många ting.

Hitta boken i Helmet!