Ursula Immonen, Finlands naturskyddsförbund: Du behöver inte äga allt själv

Ursula Immonen är verksamhetsledare för Suomen luonnonsuojeluliitton Uudenmaan piiri / Finlands naturskyddsförbund, Nyländska kretsen. Till hennes arbete hör att aktivera och inspirera människor till en miljövänlig livsstil.

”Finländarna är bekanta med biblioteken, vars grundläggande idé är en positiv delningsekonomi. Biblioteken slösar inte med naturresurser och de kan vara mötesplatser där mänskor delar med sig av nya idéer.  Det är t.ex. fint att biblioteket kostnadsfritt erbjuder lokaler för öppna tillställningar som arrangeras av oberoende organisationer och stadens invånare. Så stöder biblioteket medborgarnas egen aktivitet, vilket Naturskyddsförbundet ser som en god sak.

Finlands naturskyddsförbunds traditionella uppgift är att främja naturskyddet dit också återvinning och cirkulär ekonomi hör och som innebär att resurserna används på ett klokt och sparsamt sätt. Därför har de redan länge varit en del av miljörörelsen. Naturskyddsförbundets inställning till delningsekonomin är följande: vi stöder sådan delning som har en ekologisk aspekt och som sparar gemensamma resurser. En av grupperna inom den Nyländska kretsen kallas Kohtuusklubi (måttlighetsklubben)och den har i år som tema att främja delningsekonomi. Gruppen har föreslagit att biblioteket kunde vara en samarbetspart i den ekologiska delningsekonomin. Ett bra exempel är lastcyklarna som en del bibliotek lånar ut. Att använda en lastcykel kan minska trafikutsläppen.  Biblioteken kunde också ha platser för varubyte. Du måste inte äga allt.

I biblioteket finns mycket kunskap och det har en viktig uppgift som folkbildare. Det är arbetsamt för den enskilda medborgaren att hitta rätt information. Biblioteket kan hjälpa till genom att lyfta fram material som handlar om ekologisk livsstil och genom att arrangera olika tillställningar. Naturskyddsförbundet har länge samarbetat med biblioteken under kampanjveckan Naturen till låns då olika miljöteman har tagits upp. Temaveckor kan väcka invånarna till insikt om budskapet förs kraftfullt fram t.ex. genom utställningar. Det är ett arbete som biblioteken gör redan nu och det kräver ingen tilläggsfinansiering."