FAQ - Material

Hur kan jag lämna in ett inköpsförslag?

Du kan fylla i blanketten för inköpsförslag. Naturligtvis kan du också ge ditt förslag direkt till bibliotekets personal.

Varför hittar jag inte nyheten jag söker i Helmet?

Biblioteket gör oftast sina inköpsbeslut flera månader innan nytt material utkommer. Ett verk finns i Helmet då dess uppgifter har registrerats i databasen. Om du vill kan du fråga personalen om ett verk redan har beställts till biblioteket. Du kan ge inköpsförslag via webben eller till bibliotekets personal.

Jag hittar inte ett bestämt verk i Helmet. Kan jag beställa det från något annat bibliotek?

Ja, om verket inte finns i något bibliotek i huvudstadsregionen. Gör beställningen i det bibliotek där du vill hämta verket. Läs om fjärrlåneavgifter här.

Hur reserverar jag ett verk som finns i hyllan?

Du kan reservera genom Helmet-webbtjänsten eller Taskukirjasto-appen. Du meddelas per textmeddelande, e-post eller post när materialet är redo och väntar på dig i biblioteket du valt. Om du genast vill hämta verket från det bibliotek där verket finns kan du först ringa biblioteket i fråga och be dem att reservera det. För en telefonreservering behöver du numret på ditt bibliotekskort. För webbtjänsten behöver du ditt bibliotekskorts nummer och PIN-kod.

Jag kan inte själv hämta min reservering. Kan någon annan hämta den på mina vägnar?

Om du inte själv kan hämta din reservering kan du be en annan person att låna det reserverade verket på sitt eget bibliotekskort vid bibliotekets kundtjänst. Personen som lånar verket på dina vägnar måste visa upp reserveringsmeddelandet som du fått av biblioteket i form av ett textmeddelande, e-post eller brev, så se till att vidareförmedla det. Om du vill att din reservering lånas på ditt bibliotekskort ska reserveringens avhämtare ha en fullmakt som specificerar användningsändamålet samt ditt bibliotekskort. Avhämtaren ska även ha sitt eget identitetsbevis.

Om du inte behöver det material du reserverat, avboka din reservering så snart som möjligt. På så sätt blir den ledig för nästa kund. Du kan avboka din reservering när som helst innan avhämtningsiden upphör. Man kan också låsa en reservering som är i kö om man till exempel ska på semester eller är borta av någon annan orsak. Du kan enbart låsa din reservering innan den är på väg eller innan den kommit till reserveringshyllan. 

Avgiften för reserveringar som inte avhämtats gäller också reserveringar som gjorts innan 1.6.2021 och som tas bort ur reserveringshyllan som oavhämtade 1.6.2021 eller efteråt. 

Anvisning för att låsa en reservering

Jag är på väg på semester och har reserveringar. Jag vill inte att mina reserveringar kommer till biblioteket under min resa. Finns det något jag kan göra åt saken?

Du kan låsa reserveringen genom att logga in i dina egna uppgifter på Helmet-webbplatsen. Du kan låsa en reservering där du fortfarande är i kön. Genom att låsa den kan du garantera att den inte skickas till biblioteket för avhämtning innan du tagit bort låsningen. Du fortsätter framåt i reserveringskön även om din reservering är låst. Du kan ta bort låsningen på samma sätt som du låste den. Efter att du tagit bort låsningen anländer din reservering till biblioteket för avhämtning när det är din tur i reserveringskön.

Jag vill inte att mitt hela namn syns på reserveringshyllan. Kan jag förhindra det?

I vissa bibliotek används ett alias för avhämtning av reservationer. Du kan få ett alias genom att besöka biblioteket och visa ett giltigt identitetsbevis. Efter att du skaffat ett alias syns inte längre ditt namn på reserveringarna utan ditt alias.

I flera bibliotek har man övergått till reserveringshyllor eller reserveringar med nummer.

Kan jag köpa en bok som står i bibliotekets hylla?

Nej, vi säljer inte verk som ingår i våra samlingar. Du kan köpa material som biblioteket har avskrivit. Biblioteket avgör vilka verk som ska avskrivas på basen av verkets ålder och skick, om det har föråldrat innehåll eller om det inte har blivit utlånat.

Kan jag donera mina egna böcker till biblioteket?

Ja, biblioteken tar emot bokdonationer efter behov. Biblioteken har rätt att föra böckerna vidare, t.ex. till en återvinningshylla.

Hur väljs materialet?

Helmet-biblioteken är en helhet som består av biblioteken i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda.

Vi erbjuder material för invånarna i huvudstadsregionen med avsikt att stöda yttrandefriheten och aktivt medborgarskap, samt för att producera glädje och upplevelser.

I biblioteket finns tillhanda böcker, tidningar, musik, filmer, ljudböcker och spel i både traditionell och elektronisk form. En del av tidningarna kan lånas och reserveras. Det finns även gott om nättidningar tillgängliga.

All materialanskaffning konkurrensutsätts. Materialet väljs oftast av närbiblioteket. Materialet skaffas för personer i olika åldrar på de språk som är de mest talade i huvudstadsregionen. Biblioteket skaffar sådana filmer och spel som har lånerätt. Biblioteket betalar upphovsrättsersättningar. Material som är särskilt dyrt eller som man uppskattar att bara kommer att användas i ringa grad, men som trots det är nödvändigt att anskaffa, tas bara in i vissa biblitoek.

Majoriteten av finsk litteratur anskaffas utan skilda önskemål. Man kan fylla i ett förslag till anskaffning på nätet eller berätta om det för bibliotekets personal.

För snabba läsare erbjuds Bestsellers, som man kan låna för två (2) veckor från sitt närbibliotek. Även den mest populära nya musiken lånas ut för två (2) veckor.

Du kan reservera material eller förnya dina lån genom vår webbtjänst. Reserverat material transporterar vi till önskat bibliotek inom hela Helmet-området. Biblioteken tar emot donationer enligt eget omdöme.

Bibliotekets samling lever och förändras, och dess skick och hur den används uppföljs ständigt. Material avlägsnas ur samlingarna på grund av låg efterfrågan, dåligt skick eller för att innehållet är föråldrat. Material som avlägsnats ur biblioteket säljs till kunder, doneras eller återvinns.