FAQ - Material

Hur kan jag lämna in ett inköpsförslag?

Du kan fylla i blanketten för inköpsförslag. Naturligtvis kan du också ge ditt förslag direkt till bibliotekets personal.

Varför hittar jag inte nyheten jag söker i Helmet?

Biblioteket gör oftast sina inköpsbeslut flera månader innan nytt material utkommer. Ett verk finns i Helmet då dess uppgifter har registrerats i databasen. Om du vill kan du fråga personalen om ett verk redan har beställts till biblioteket. Du kan ge inköpsförslag via webben eller till bibliotekets personal.

Jag hittar inte ett bestämt verk i Helmet. Kan jag beställa det från något annat bibliotek?

Ja, om verket inte finns i något bibliotek i huvudstadsregionen. Gör beställningen i det bibliotek där du vill hämta verket. Läs om fjärrlåneavgifter här.

Kan jag köpa en bok som står i bibliotekets hylla?

Nej, vi säljer inte verk som ingår i våra samlingar. Du kan köpa material som biblioteket har avskrivit. Biblioteket avgör vilka verk som ska avskrivas på basen av verkets ålder och skick, om det har föråldrat innehåll eller om det inte har blivit utlånat.

Kan jag donera mina egna böcker till biblioteket?

Ja, biblioteken tar emot bokdonationer efter behov. Biblioteken har rätt att föra böckerna vidare, t.ex. till en återvinningshylla. Centrumbiblioteket Ode tar inte emot donationer.