Hitta information

Bibliotekets personal visar dig gärna hur du söker information och hur du använder olika apparater. Du kan få personlig undervisning, men det finns också stöd att få via nätet.

Vad ska jag skriva i Helmets sökruta?

Biblioteken använder ämnesord för att beskriva innehållet i olika verk. Ämnesord är särskilt utvalda ord, så för att göra en lyckad sökning måste du använda rätta ord. T.ex. ordet reseguide är inget ämnesord, utan du måste använda resehandböcker. Om du skriver orden reseguide och Lappland får du inga resultat i Helmet, utan du måste söka på resehandböcker Lappland.”

Material på svenska söks med svenska ämnesord, medan material på andra språk söks med finska ämnesord.

Du får hjälp att hitta de rätta ämnesorden i bibliotekens ordlistor, s.k. tesaurusar, på nätet:

  • ALLFO – allmän finländsk ontologi
  • KAUNO – ontologi för fiktivt material


I vilken hylla ska jag leta?

Biblioteken använder s.k. klassifikationssystem som visar hur böckerna och övrigt material har ordnats i hyllorna. Esbo, Grankulla och Vanda bibliotek använder Kab, de allmänna bibliotekens klassifikationssystem, medan Helsingfors stadsbibliotek har ett eget klassifikationssystem.

  • WebbKab – de allmänna bibliotekets klassifikationssystem i webbversion
  • WebbHSKS – Helsingfors stadsbiblioteks klassifikationssystems webbversion.

Också skönlitteraturen kan ordnas enligt tema, så att t.ex. deckare, fantasyböcker och romantik har egna kategorier. Vid Helmetsökning syns temat efter klassbeteckningen.

Fråga bibliotekarien 

Tjänsten Fråga bibliotekarien startade år 1999. Idag besvarar personalen på ett tiotal allmänna bibliotek, specialbibliotek och informationstjänster runt om i Finland dina frågor. Tjänsten fungerar på finska, svenska och engelska. 

Fråga bibliotekarien 

Ta hjälp av länklistor

Länkbiblioteket vid Biblioteken.fi

En länklista som de allmänna biblioteken har skapat tillsammans. Länkarna är arrangerade enligt Kab, de allmänna bibliotekens klassifikationssystem. 

Videoanvisningar

Videoanvisningar på Helmets Youtube-kanal.