Vesa-Matti Lahti, Sitra: Kirjasto toimii jakamistalouden alustana

Vesa-Matti Lahti on Sitran ennakointitiimin johtava asiantuntija. Hän on kirjoittanut Jenni Selosmaan kanssa jakamistaloudesta kirjan Kaikki jakoon - kohti yhteisöllistä uutta taloutta (Atena 2013).

”Jakamistalous on yleiskäsite, jonka alle kuuluu kaikki toiminta, jossa tavaroita ja palveluita jaetaan omistusoikeuden myymisen sijasta. Jotkut määrittelevät jakamistalouden tiukemmin vertaisilta vertaisille eli tavalliselta ihmiseltä toiselle jakamiseksi.

Kirjasto on aina edustanut jossakin mielessä jakamistaloutta lainattavine kirjoineen. Kirjasto omistaa aineiston, jota asiakkaat lainaavat. Nykyään jakamistaloudella voisi olla vielä isompi rooli kirjastossa, ja se voisi toimia alustana tällaiselle toiminnalle laajemminkin. Olen nähnyt joissakin kirjastoissa vaihtopisteitä, joista ihmiset saavat hakea ja tuoda tavaroita. Kirjasto voisi myös auttaa vertaistaloudessa ihmisiä esimerkiksi käyttämään yhteistä autoa tarjoamalla avainten jakopisteen, joka nykytekniikalla voisi olla vaikkapa pieni lokerikko kirjaston tiloissa.

Kirjaston idea on laajentunut kirjojen lainaamisesta muun muassa työkalujen ja muiden tavaroiden lainaamiseen, ja yhteiskäytössä olevat studiotilat ja 3D-printterit osoittavat ajan hengessä pysymistä. Jakamistalous voi olla tavaroiden ohella myös osaamisen ja työ- ja kokoontumistilojen jakamista. Kirjasto on demokratiatilaa eli julkista, ei-kaupallista tilaa, jota kylmässä maassa ei koskaan ole liikaa tarjolla.

Suomalaisesta kirjastolaitoksesta ollaan syystä ylpeitä. Toivon, että kirjastoverkko pysyy laajana ja myös tärkeät pienet lähikirjastot säilyvät.

Ekologisessa elämäntavassa kirjaston rooli on tärkeä ja sillä on todellista merkitystä. Jakamistalouden ja yhteisresurssien avulla pystytään pienentämään ihmisten hiilijalanjälkeä. Mitä laajempaa tällainen toiminta on, sitä enemmän sillä on vaikutusta: esimerkiksi autojen määrä voisi puolittua yhteiskäyttöisten autojen avulla.

Jokainen pienikin jakamisteko on tärkeä verrattuna siihen, että omistaa. Jokainen ostamatta jäänyt porakone on merkittävä. Yksittäinen ihminen ei ratkaise ilmastonmuutosta, mutta hän voi ottaa askeleita oikeaan suuntaan. Kirjojen hiilijalanjälki on jo lähtökohtaisesti minimaalinen esimerkiksi etelänmatkaan verrattuna.”

Tässä juttusarjassa käsitellään kirjaston palveluita ekologisuuden ja jakamistalouden näkökulmasta.

Kaikki sarjan jutut löytyvät tästä linkistä.