Helena Bross: Tandligan

Elin har inte tappat några tänder. Men alla andra har tappat tänder. Senare tappar Elin en tand.  

Boken är bra för att det berättas om en skola.

Kia, åk 2