Samarbete bibliotek - daghem

Välkommen till biblioteket med din daghemsgrupp. Kom på besök, delta i en sagostund, låna böcker eller delta i något av bibliotekens program. 

  • Bekanta dig med vårt utbud av sagostunder, bl.a. Emil 60 år! på kultus.fi
  • Alla bibliotek är ett utflyktsmål inom Rävmodellen. Gör en Rävorientering på ert närbibliotek!
  • Avlägg Sagodiplomet med din grupp
  • Ta kontakt om du behöver hjälp med att samla ihop ett bokpaket

Bibliotekskort

Information om bibliotekskortet och kortansökan hittar du här. Du kan i samband med ett biblioteksbesök skaffa ett gemensamt bibliotekskort för ditt daghem.

Kontaktuppgifter:

Ta gärna kontakt med oss!

Cecilia Eriksson
Richardsgatans bibliotek
cecilia.eriksson@hel.fi
050 402 5805

Tobias Larsson
Richardsgatans bibliotek
tobias.larsson@hel.fi
09 3108 5813

Anna Söderström
Tölö bibliotek
anna.soderstrom@hel.fi
040 673 5441

Annika Suursalmi
Drumsö bibliotek
annika.suursalmi@hel.fi
09 3108 5020

Iris Tanttu
Busholmens bibliotek
iris.tanttu@hel.fi
09 3108 5815

Beatrice Skaag
Östra centrums bibliotek
beatrice.skaag@hel.fi
09 3108 5890

Linda Ahlroth
Degerö bibliotek
linda.ahlroth@hel.fi
0403548160

Helen Saari
Berghälls bibliotek
helen.saari@hel.fi
09 3108 5753

Michelle Mattfolk
Bokbussen 
michelle.mattfolk@hel.fi

Hanna Kurtén 
Helsingfors centrumbibliotek Ode  
hanna.kurten@hel.fi