Samarbete bibliotek – skola

Välkommen till biblioteket med dina elever! 

Biblioteket erbjuder eleverna i årskurs 1, 3 och 7 följande tjänster:
 

Årskurs 1: Biblioteksstart och bokgåva

Bibliotekshandledning och boktips för eleverna i första klass. Vi bjuder in din klass för ett besök under det första skolåret. Alla elever som inleder sitt första skolår får en bokgåva i samband med biblioteksbesöket. 

Årskurs 3: Bokprat

Vi bjuder in din klass för bokprat under det tredje skolåret. 

Årskurs 7: Bokprat 

Bokprat för eleverna i årskurs sju. 
Kontakt cecilia.eriksson@hel.fi

Bibliotekets övriga tjänster för skolor

Vi erbjuder även följande i mån av möjlighet:

  • Bokprat för de övriga årskurserna
  • Specialbokprat om t.ex. olika teman och genren
  • Handledning i informationssökning, nätet och sociala medier

Kontaktuppgifter:

Ta gärna kontakt med oss!

Cecilia Eriksson
Richardsgatans bibliotek
cecilia.eriksson@hel.fi
050 402 5805

Tobias Larsson
Richardsgatans bibliotek
tobias.larsson@hel.fi
09 3108 5813

Anna Söderström
Tölö bibliotek
anna.soderstrom@hel.fi
040 673 5441

Annika Suursalmi
Drumsö bibliotek
annika.suursalmi@hel.fi
09 3108 5020

Beatrice Skaag
Östra centrums bibliotek
beatrice.skaag@hel.fi
09 3108 5890

Linda Ahlroth
Degerö bibliotek
linda.ahlroth@hel.fi
0403548160

Helen Saari
Berghälls bibliotek
helen.saari@hel.fi
09 3108 5753

Michelle Mattfolk 
Bokbussen
michelle.mattfolk@hel.fi

Helsingfors centrumbibliotek Ode 
oodi.lapsetjanuoret@hel.fi

Övrig information

Bibliotekskort

Information om bibliotekskortet och kortansökan hittar du här. Kontakta ditt bibliotek på förhand om flera elever i din klass saknar bibliotekskort och du vill åtgärda det i samband med ett klassbesök. Du kan även i samband med ett biblioteksbesök skaffa ett gemensamt bibliotekskort för din klass.

Läsdiplom

Läsdiplomet ger tips på böcker och inspirerar till läsning. 

Reservera ett utrymme på biblioteket

Du kan även reservera utrymmen på biblioteken för eget bruk på https://varaamo.hel.fi/

Centrumbiblioteket Ode

Information om verksamheten på centrumbiblioteket Ode hittar du på:

Ode för barn och ungdomar

https://www.oodihelsinki.fi/sv/