Hoppa till innehåll
{{ selectedLibrary.Picture.Name }}

Kontaktuppgifter

{{ selectedLibrary.Address.Street }}
{{ selectedLibrary.Address.Zipcode }} {{ selectedLibrary.Address.City }}
Hundar tillåtna
Hundar förbjudna
Gå till bibliotekets sajt

De nyaste evenemangen

Tillgänglighet

2 bilplatser för rörelsehindrade ligger i parkeringshallen under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.

I parkeringshallen finns en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens sifferknappar kan inte avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)

Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.

Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

På rutten finns en över 6 m lång ramp med en avsats med ett räcke på ena sidan.

Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.

Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en knapp.

Servicepunkten finns på samma plan som ingången.

Vid servicepunkten finns skyltar till olika lokaler.

Dörrarna vid servicepunkten är svåra att överblicka. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.

I servicepunktens väntrum finns inget könummersystem. I väntrummet finns stolar.

Vid servicepunkten finns en fast induktionsslinga.

Vid servicepunkten finns en tillgänglig toalett på plan 2.

Hitta ditt bibliotek

Kontaktuppgifter

Klockbron 9

00520 Helsingfors

tietopalvelu.pasila@hel.fi

09 3108 5001

Öppet

-
personal på plats
-
personal på plats
-
personal på plats
-
personal på plats
-
personal på plats
-
personal på plats
-