Meröppna bibliotek

Med meröppna bibliotek syftar man på bibliotek där kunderna självmant kan sköta sina ärenden. Meröppna bibliotek kan användas även då personalen inte är på plats.  

Alla Helmet-bibliotek har gemensamma användarvillkor för de meröppna biblioteken från och med 1.11.2023. Meröppna bibliotek kan användas av bibliotekets kunder som har accepterat villkoren och registrerat sig som användare av meröppna bibliotek. Registrerade Helmet-kunder får tillträde till de meröppna biblioteken med sitt bibliotekskort och PIN-kod.  

Under meröppettiderna finns det ingen personal på biblioteket, men utrymmena övervakas tekniskt genom bland annat övervakningskameror. Vid de flesta meröppna biblioteken kan du låna och returnera material, använda kunddatorer, läsa tidningar och exempelvis sköta arbetsärenden eller hålla möten. Biblioteket har trådlöst nätverk. På bibliotekens hemsidor kan du se både meröppettiderna samt tiderna då personal finns på plats.  

De meröppna biblioteken kan användas av:  

 • Personer som är 15 år fyllda som har ett giltigt Helmet-bibliotekskort och som har registrerat sig som användare av de meröppna biblioteken.  
 • Barn under 15 år som har ett giltigt bibliotekskort och vars vårdnadshavare gett tillstånd till att använda meröppna bibliotek  
 • Barn under 15 år tillsammans med en registrerad vuxen.

Användarvillkor för de meröppna biblioteken  

Användarvillkor fr.o.m 1.11.2023  

Användarvillkor för meröppna bibliotek

Registrering som användare av de meröppna biblioteken  

Om du har fyllt 15 år och du har ett Helmet-bibliotekskort så kan du registrera dig som användare av meröppna bibliotek i vilket Helmet-bibliotek som helst. Registreringen görs i biblioteket då personalen är på plats. Genom att du registrerar dig får du rätten att använda alla meröppna bibliotek i Helmet-området. 

 • Ta med dig ditt bibliotekskort och ett identitetsbevis med foto. På denna sida kan du kolla upp vilka identitetsbevis som biblioteket godkänner
 • Personalen ber dig att noggrant bekanta dig med villkoren för de meröppna biblioteken och att godkänna dem med din underskrift.  
 • När du har accepterat användarvillkoren markerar personalen i bibliotekets databas att du har fått rättigheter till att använda de meröppna biblioteken. Därefter får du det signerade dokumentet.  
 • Bekanta dig med bibliotekens instruktioner vid nödsituationer. De finns på biblioteket.  

Registrering av barn under 15 år som användare av meröppna bibliotek 

Barn under 15 år kan inte självständigt registrera sig som användare av meröppna bibliotek. Barnets vårdnadshavare (eller annan lagenlig företrädare) kan ge barnet lov att använda meröppna bibliotek självständigt. Detta registreras i biblioteket då personalen är på plats.   

 • Vi rekommenderar att både barnet som skall få ett godkännande och vårdnadshavaren kommer till biblioteket. Åtminstone vårdnadshavaren måste närvara. 
 • Ta med barnets bibliotekskort och vårdnadshavarens identitetsbevis med foto. På denna sida kan du kolla upp vilka identitetsbevis som biblioteket godkänner.  
 • Personalen ber både barnet och vårdnadshavaren att läsa igenom användarvillkoren för meröppna bibliotek. Ifall barnet inte är med när godkännandet ges blir vårdnadshavaren skyldig att senare gå igenom villkoren med barnet. Barnet godkänner villkoren med sin underskrift om hen är på plats. Vårdnadshavaren ger med sin underskrift sitt godkännande till att barnet använder meröppna bibliotek.   
 • När vårdnadshavaren har gett sitt godkännande registrerar personalen barnets godkända användning av meröppna bibliotek i bibliotekets databas. Därefter får ni det signerade dokumentet. 
 • Bekanta er med bibliotekens instruktioner vid nödsituationer. De finns på biblioteket. 

Vårdnadshavaren kan vid behov annullera sitt godkännande genom att besöka biblioteket när personalen är på plats.  

Ett barn under 15 år som inte fått vårdnadshavarens godkännande till att använda meröppna bibliotek kan besöka meröppna bibliotek tillsammans med en vuxen. Den vuxna ansvarar för att reglerna för meröppna bibliotek följs under besöket.  

Förlorande av användarrättighet  

Ifall kunden bryter mot bibliotekets användarvillkor eller ordningslag under meröppettiden kan hen sättas i användarförbud. Förbudet är högst 30 dagar. Förbudet kan gälla endera för hela biblioteket eller bara för meröppna bibliotek.  

Meröppna bibliotek i Helmet-området  

Helsingfors har meröppettider i biblioteken i Hertonäs, Degerö, Drumsö, Kvarnbäcken, Svedängen, Sveaborg och Vik. Personer under 15 år kan använda sig av de meröppna bibliotekens tjänster i Helsingfors tillsammans med sin vårdnadshavare (gäller t.o.m. 31.10.2023). 
 
Esbo har meröppettider i biblioteken i Gäddvik, Kalajärvi, Björnkärr, Köklax, Bredvik, Dalsvik, Nöykis, Otnäs, Bastvik, Storåker och Gröndal.   
 
Vanda har meröppettider i biblioteken i Mosaiks bibliotek, Västerkulla, Point och Hasselbacken.  

Även Grankulla bibliotek har meröppettider.  

Övrig biblioteksanvändning utöver öppettiderna  

Vissa bibliotek saknar det tekniska system som möjliggör meröppettider, men det är ändå möjligt att besöka biblioteken utanför de ordinarie öppettiderna. Då är det fråga om ett skilt kontrakt som biblioteket ingått med t.ex. en lokal organisation.  

Övrig självbetjäning på biblioteket 

Vissa bibliotek kan under de ordinarie öppettiderna ha begränsad kundbetjäning och då förutsätts det att kunderna självständigt sköter sina ärenden. Detta skiljer sig mellan de olika biblioteken.