Användarregler för meröppetbiblioteken i Vanda

Välkommen till meröppetbiblioteket!

Biblioteket står till ditt förfogande från morgon till kväll!

1. Vad är ett meröppetbibliotek?

Meröppetbibliotek är bibliotek där man har installerat system som gör självbetjäning möjlig för kunderna. För att kunna besöka biblioteket även utanför de egentliga öppettiderna behöver du ett Helmet-bibliotekskort och en giltig PIN-kod. Under meröppet finns ingen bibliotekspersonal på plats.

2. Hur gör jag för att komma in under meröppet?

För att komma in i biblioteket under meröppet ska du använda ditt Helmet-bibliotekskort och PIN-kod. Bibliotekskort samt PIN-koder får du från vilket som helst Helmet-bibliotek genom att visa giltig legitimation.

Bibliotekskortet är personligt. Det går att komma in i meröppetbiblioteket med eget bibliotekskort, med undantag för barn som kommer till biblioteket med en vuxen.

Du ska se till att inga andra personer kommer in i fastigheten eller biblioteket samtidigt med dig.

Det meddelas om meröppettiden i bibliotekets högtalare. Du bör avlägsna dig från biblioteket när meröppettiden slutar och biblioteket stängs.

3. Vad kan jag göra på biblioteket när det är meröppet?

  • låna och återlämna material med låneautomaterna
  • hämta din reservation
  • läsa tidningar och annat material på plats
  • använda kunddatorerna
  • använda bibliotekets trådlösa nät
  • jobba och studera

Under meröppet kan du inte använda sådana bibliotekstjänster för vilka det krävs personal som till exempel att skaffa ett nytt bibliotekskort.

Om det uppstår problem med utlåning eller inlämning av utlånat material är du skyldig att reda ut oklarheterna med bibliotekets personal. Fram till dess är du ansvarig för det material som registrerats på ditt bibliotekskort.

4. Ansvar och skyldigheter

Alla som besöker meröppetbiblioteket är skyldiga att hålla de gemensamma lokaliteterna snygga och trivsamma samt främja säkerheten i biblioteket.

Om du bryter mot användarreglerna eller ordningslagen kan det leda till att användningen av meröppetbiblioteket spärras. Vid behov görs en brottsanmälan för förseelserna.

Bibliotekets användarregler, skadeståndslagen (412/1974), ordningslagen (612/2003), lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) och dataskyddslagen (1050/2018) ska följas vid användningen av meröppetbiblioteket.

Lokalerna har kameraövervakning med inspelning.