Biblioteket för vänner av konst och musik (3/5)

Konstutställningarnas bibliotek

Så många konstutställningar som det nu finns på Richardsgatans bibliotek har det inte alltid funnits. Galleri Flanören i tredje våningen och Artoteket i bottenvåningen är av ett senare datum. Konstnärsgillet i Helsingfors grundade Artoteket år 1995. Verksamheten har på 2000-talet utvidgat sig till bibliotekets aula där nu Galleria Rikhard har sin hemvist.

I det utrymme som kallas boktornet, invid spiraltrappan i andra våningen, har det under årens lopp satts upp många konstutställningar av olika slag. På barnavdelningen har man också ofta utställningar.

Biblioteket ger en möjlighet att växa och utvecklas

Emmi Martin, som för något år sedan tillbaka i tiden ansvarade för konstavdelningen på Richardsgatans bibliotek, har tidigt insett bibliotekets möjlighet att stöda en människas utveckling. Emmi har inte lyft fram sitt egna konstnärsjag, utan har valt att lyfta fram andras, både hobbyisters och etablerade konstnärers arbeten. Ingen utställning med Emmis egna verk har (ännu) satts upp på biblioteket.

Emmi:"Richardsgatans bibliotek är böckerna, konsten, utrymmena. Det här huset har man älskat så mycket att man kan känna det, när man kommer hit."

Del 3/5