Biblioteket för vänner av konst och musik (1/5)

"Det här huset har man älskat så mycket, att man kan känna det när man kommer hit", säger Emmi Martin om Richardsgatans bibliotek i december 2016.

I dag är Richardsgatans bibliotek ett konstens hus, men det har det inte alltid varit. Omvandlingen har inte varit slumpmässig. Emmi Martin (Elmikaarina Martin), som nu är pensionerad, men var tidigare informatiker på Richardsgatans bibliotek med ansvar för konstavdelningen, är den person som så småningom byggde upp bibliotekets anseende som en skattkammare för konstvänner. Hon ordnade utställningar på biblioteket, inte sina egna men andras, och kallade sina konstnärliga vänner att ställa upp.

Biblioteksnämndens beslut behövdes för att öka konstböckernas andel i boksamlingen

Richardsgatans bibliotek var huvudbiblioteket i Helsingfors i över hundra år. När huvudbiblioteket flyttades till Böle, renoverades Richardsgatans bibliotek och öppnades för allmänheten år 1988.

Biblioteksnämnden beslöt att konstböckernas andel av samlingen skulle vara större än vanligt. Tyngdpunkten låg då som nu på finländsk konst och nutidskonst.

Del 1/5