Stenens arkitekt - Carl Theodor Höijer

År 1882 var Helsingfors de låga trähusens stad. Carl Theodor Höijer (1843-1910),  på sin tid den mest framstående arkitekten i Helsingfors anställdes för att ge staden ett storstadsutseende med en fläkt från europeiska städer. Richardsgatans bibliotek, som år 2022 fyller 140 år, är ett av Carl Theodor Höijers tidiga arkitektuppdrag. Många ymnigt dekorerade tegelhus ritade av Höijer byggdes sen i snabb takt.   

Storstadsarkitekturen är naturligtvis också affärsverksamhet, och Höijers arbete hade en stor betydelse för tegelindustrins utveckling i vårt land. Det var inte enbart förmögna stadsbor som lät bygga höijerska bostadshus, utan staden lät bygga många offentliga byggnader för allmänhetens behov också. Utom Folkbiblioteket, som Richardsgatans bibliotek ursprungligen hette, bygges bl.a den mycket viktiga brandstationen, med sitt stolta, 42 m höga torn, ett kommunalt sjukhus, tvätterier mm.  

Höijer blev känd för allmänheten för sin byggnad för Allmänna Finska Industriutställningen 1876. Byggnaden uppfördes, häpnadsväckande nog, i omålat trä, något som på sin tid var oerhört, men som utan vidare skulle  uppskattas av dagens helsingforsbor. Höijer föredrog emellertid teglet som byggnadsmaterial. I dag ser vi också skönheten i Höijers orappade tegelytor och fina detaljer. Teglets kvalitet var inte alltid så bra, och därför skiftar färgen på väggarna från ljusrött till mörkrött, och vi ser det vackra i den litet ruffiga ytan. De många dekorationerna och ibland t.o.m. statyerna på ytterväggarna, är fina blickfång som kontrasterar mot nyare byggningars släta väggar.   

Hur vet man att ett hus är ritat av Höijer?

- detaljrikedom och ofta stora byggnader
- stora fönster och fönsterrader
- bågar ovanför fönster
- harmoniska helheter
- Höijers estetiska preferens var det gyllene snittet
- stilmässigt sägs Richardsgatans bibliotek vara byggt i nyrenässans, men med inslag av andra stilarter

Också de här byggnaderna är ritade av Höijer:

 • Richardsgatans bibliotek år 1879, Richardsgatan 3
  Länk till bild: finna.fi
 • Ateneum år 1885, Brunnsgatan 2-4
  Länk till bild: finna.fi
 • Hotell Kämp år 1886, Norra Esplanaden 29
  Länk till bild: finna.fi
 • Brandstationen år 1889, Högbergsgatan 26
  Länk till bild: finna.fi
 • Grönqvistska huset år 1880, Norra Esplanaden 25-27
  Länk till bild: finna.fi
 • Livförsäkringsbolaget Kalevas hus 1889, Skillnaden 2
  Länk till bild: finna.fi
 • Byggnaden för allmänna finska utställningen i Helsingfors, 1876 (riven), Brunnsparken
  Länk till bild: finna.fi

(årtalen ur Höijer 1910: 56-59)

Läs mera om C.Th. Höijer:

Höijer, Carl Theodor: Carl Theodor Höijer 1843-1910. En självbiografisk uppsats från år 1910
Viljo, Eeva Maija: Theodor Höijer. En arkitekt under den moderna storstadsarkitekturens genombrottstid i Finland från 1870 till sekelskiftet
Viljo, Eeva Maija (luettelon toim. = catalogue ed.): Theodor Höijer 1843-1910 : arkkitehti = architect
Carl Th. Höijer - Arkkitehtuurimuseo (mfa.fi)
Höijer, Theodor (1843 - 1910) | SKS Henkilöhistoria (kansallisbiografia.fi)
Sök - Uppslagsverket Finland