Hoppa till innehåll
{{ selectedLibrary.Picture.Name }}

Kontaktuppgifter

{{ selectedLibrary.Address.Street }}
{{ selectedLibrary.Address.Zipcode }} {{ selectedLibrary.Address.City }}
Hundar tillåtna
Hundar förbjudna
Gå till bibliotekets sajt

De nyaste evenemangen

Tjänster

 

Tjänster

En bytesstation för kundernas egna böcker. Donera högst fem (5) böcker åt gången. Du får ta hur många du vill ur hyllan.

 

Urval brädspel för alla åldrar som lånas ut eller som kan spelas i biblioteket.

E-guiden visar dig hur du använder gratis e-material, som e-böcker, digitala tidningar, webbkurser och e-talböcker. Tidsbokning i biblioteket.

Föreningen Enters frivilliga kamratguider hjälper seniorer med användning av datorer, surfplattor, mobiltelefoner och ärenden på nätet. Tidsbokning via biblioteket eller per telefon. 

Ingen ytterligare information
Ingen ytterligare information

Talböckerna i Celia-biblioteket är avsedda för personer som på grund av olika orsaker har svårt att läsa tryckta böcker. Som nätkund kan du med en egen apparat lyssna på vilken som helst av de 40 000 talböckerna i biblioteket. Som kund i CD-klubben får du talböcker hem till dig varje månad. Identitetsbevis med bild behövs för registrering. Barn under 15 år behöver en ansvarig kontaktperson.

Mer information: Celia.fi

Regnbågshyllan förbättrar tillgängligheten och likabehandlingen av LGBTQIA*-material i biblioteket. Bibliotekets anställda väljer material för vuxna, ungdomar och barn till regnbågshyllan, där man beskriver sexuella minoriteters och könsminoriteters liv samt regnbågskultur huvudsakligen genom positiv representation. Homo- och transfobiskt material hör inte hemma i regnbågshyllan. Regnbågshyllor finns i flera Helmet-bibliotek och allt material i dem kan reserveras och lånas enligt Helmet-bruksreglerna. Materialet som placerats i Helsingfors stadsbiblioteks regnbågshyllor hittar du i Helmet-databasen med sökningen ”sateenkaarihylly”.

Vid kunddatorerna kan man själv skriva ut utskrifter i A4/A3-storlek. Utskrifter i svartvitt eller färg. Pris 0,40 €/ensidigt ark, 0,80 €/dubbelsidigt ark. Även Papercut-självbetjäningsutskrift och mobilutskrift från kundens egen apparat. 

 

Ingen ytterligare information

Avgiftsfri nätverk finns till alla kunders förfogande.

Ingen ytterligare information

Läs mera
 

Samlingar

Ingen ytterligare information

Ingen ytterligare information

Läs mera
 

Apparater

Användningstid 0,5 - 3 timmar.

Läs mera

Kopior i svartvitt eller färg som självbetjäning, storlek: A4 eller A3. Ensidig kopia 0,40 €/ark, dubbelsidig kopia 0,80 €/ark. Dokument kan också scannas till e-posten eller på en minnessticka i kopieringsmaskinen. 
 

Ett låsbart laddningsskåp för mobiltelefoner. 

Möjlighet att själv låna och returnera material.

 

I biblioteket kan du läsa inhemska dagstidningar samt utländska dagstidningar och tidskrifter i digital version med en surfplatta som är avsedd för tidningsläsning.

Läs mer om bibliotekets digitala tidningstjänst.

Kan användas i biblioteket .

I biblioteket kan man använda ett kyrilliskt och arabiskt tangentbord.

Du kan spara det scannade materialet på en minnessticka eller skicka det till din e-post. 

Läs mera

Lånetid 14 dygn

 

Rum

Ett tyst rum för arbete. Mer information och reserveringar via Varaamo: https://varaamo.hel.fi/

Mer information och reserveringar via Varaamo: https://varaamo.hel.fi/

 

Mer information och reserveringar via Varaamo: https://varaamo.hel.fi/

I rummet läser vi sagor och arrangerar små barnevenemang. Sagorummet kan även reserveras för kundens eget evenemang. Mer information och reserveringar via Varaamo: https://varaamo.hel.fi/

Den tysta studieläsesalen lämpar sig för läsning och lugnt självständigt arbete. Ett trådlöst nätverk finns i lokalen. Lokalen kan inte reserveras.

Lokalen används även för offentliga tillställningar. 

 

Bibliotekets dagstidningar och tidskrifter finns i tidningsläsesalen. Salen lämpar sig för läsning och lugnt självständigt arbete. Ett trådlöst nätverk och elkontakter finns i salen. Salen kan inte reserveras.

Det är möjligt att avgiftsfritt arrangera utställningar i biblioteket. 

Hitta ditt bibliotek

Kontaktuppgifter

Richardsgatan 3

00130 Helsingfors

rikhardinkadun_kirjasto@hel.fi

Öppet

-
personal på plats
-
personal på plats
-
personal på plats
-
personal på plats
-
personal på plats
-
personal på plats
-
personal på plats