Digitalisera dina pärlor på biblioteket

Helmet-biblioteken erbjuder utrusning och programvara för digitalisering av material. Digitalisering betyder i praktiken att överföra inbandat material från en VHS-kassett till en DVD-skiva.

Vad kan jag digitalisera och på vilket bibliotek?

Digitaliseringsutrustning finns på flera bibliotek på olika håll i huvudstadsregionen. Utrustningen och programvaran kan skilja sig något på olika bibliotek, så det lönar sig att på förhand antingen ringa eller besöka sitt eget närbibliotek för att försäkra sig om vad det egna biblioteket kan erbjuda.

VHS-kassetter kan du digitalisera på de här biblioteken:

LP-skivor och c-kassetter:

Skanning av diabilder:

Utrustning och instruktioner finns tillgängliga

Tjänsten är gratis, men användaren måste själv ta med allt material som ska digitaliseras, samt egna tomma cd- eller dvd-skivor eller minnessticka. Bibliotekets personal hjälper dig att komma igång. Ifall du behöver mer utförlig undervisning, vänligen boka då tid på förhand av personalen.

Digitaliseringen kan inte påskyndas, utan digitaliseringen tar lika länge som själva programmet man digitaliserar räcker. För att digitalisera en två timmars video tar det alltså två timmar.

Kom ihåg att då du digitaliserar så förbättras inte bild- eller ljudkvaliteten från orginalet. Eventuella störningar i bild eller ljud förs över som sådant till digital form.

Det finns även olika bearbetningsprogram på biblioteket ifall du ännu efteråt vill behandla ditt material.