OverDrives app Libby har uppdaterats

På apparater med iOS och Android skickar OverDrives app Libby meddelanden som berättar om lån som snart förfaller och om reservationer. Funktionen Hold redelivery gör det ännu enklare att hantera reservationerna.

Nu har Libby 6.0 utkommit med flera fina uppdateringar. Den viktigaste är möjligheten att ta emot meddelanden (push notifications). Nu blir du påmind om böcker du reserverat och  lån som förfaller. Du kan välja vilka slags meddelanden du vill få. Gå till  Manage Notifications och välj från menyn om du vill få meddelanden bl.a. om

  • när en reservation blir tillgänglig
  • när ett lån håller på att förfalla
  • när ett lån har förfallit

När du får ett meddelande kan du radera det och därmed bli förflyttad till sidan Reading Journey på Libby. Där kan du se dina egna uppgifter för varje bok, t.ex. dina anteckningar och understreckningar, också om du redan returnerat boken.

Du måste justera inställningarna särskilt för varje apparat eftersom Libbys meddelanden är apparatspecifika. Om dina apparater inte stöder dessa meddelanden kan du också i fortsättningen få dem per e-post.

Egenskapen Hold redelivery kommer inom kort. Den innebär att reservationer inte längre lånas automatiskt. Också därför är det  bra att ha tillgång till meddelandena från Libby. De guidar och hjälper dig att komma igång med reformen.

Vad är Hold redelivery?

Hold redelivery låter dig vänta med att låna en reservation också efter att du fått reservationen. Du förlorar inte din plats i reservationskön.

Hur fungerar det?

Libbys meddelande berättar för dig att en reservation är tillgänglig. Efter att du fått meddelandet har du tre alternativ:

1. Du kan låna boken inom tre dagar

2. Du kan skjuta upp reservationen (suspend the hold) och låta boken gå till följande i reservationskön. Då uppskjutningsperioden har upphört och boken igen blivit tillgänglig kan du låna boken.

3. Du kan annullera reservationen.

Notera att Libby har en inbyggd ordbok engelska – engelska, där du kan kolla upp ordens betydelse medan du läser.

Läs mera om Libbys förändringar här. Du kan också låta själva appen Libby visa dig fram.