Språkkursen producerad av Lingonet stängs – bekanta dig med andra språkkurser på webben

Webbspråkkurserna producerade av Lingonet är inte längre användbara i Helmet.fi.

Fyra andra webbspråkkurser kan ändå användas via Helmet. Du kan även leta efter språkkamrater i .

Bekanta dig även med finskspråkiga språkcaféer på adressen helmet.fi/kielikahvilat (på finska) och helmet.fi/languagecafes (på engelska).

Foto: Helsingin kaupunki / Riikka Kantinkoski