Helmets litteraturpris 2017 till Jani Toivola

Jani Toivola har fått Helmets litteraturpris 2017 för verket Musta tulee isona valkoinen.  

Bibliotekets experter i prisjuryn motiverade sitt val så här: ”Jani Toivolas livsberättelse är en intensiv och rasande berättelse om att söka sig själv. Toivola berättar mycket öppet och noggrant om sitt liv och de beslut han tagit. Toivola är beundransvärt positiv, han klagar inte över hur han blivit bemött, utan räknar i stället upp sina framgångar. Bokens text är diskuterande och lätt att ta till sig.

Juryn uppskattade också Toivolas förmåga att analysera sina erfarenheter. Det gör att bokens budskap lyfts upp från det privata planet till något mera allmänt betydelsefullt.  Var och en har sin egen berättelse. Var och en har rätt att bli sedd. ”Jani Toivola är en ovanlig finländare som med sitt eget exempel ifrågasätter rådande seder och värderingar. Boken visar att man med egna val, öppenhet, envishet och mod kan övervinna svårigheter och förverkliga sina drömmar.”

Verket har kommit ut på förlaget Siltala (2016). Priset överräcktes i Dickursby bibliotek 14.9.2017.

Diplomet Allmänhetens favorit till Antti Eskola

Helmetbiblioteken arrangerade en omröstning 8-31.8 där bibliotekets användare fick rösta fram en favorit bland finalisterna.

Diplomet Allmänhetens favorit gick till Antti Eskola för verket Vanhuus: helpottava, huolestuttava, kiinnostava (Vastapaino 2016). Verket fick 21,7 procent av alla röster.

Helmets litteraturpris lyfter fram kvalitetslitteratur

HelMets litteraturpris ges årligen till en förtjänstfull finländsk bok från de fem senaste åren.

Biblioteken vill lyfta upp framtidens klassiker och påminna om att god litteratur håller för tidens tand.

Priset är också ett uttryck för att kunniga litteraturvetare jobbar på biblioteken. Litteraturen har alltid varit och kommer också i framtiden att förbli ryggraden i bibliotekens verksamhet.

Helmets litteraturpris vill slå ett slag för olika litterära röster, även mer marginella.

Priset delas ut årligen i september.

Här är finalisterna i tävlingen om Helmets litteraturpris 2017

Intervju med Jani Toivola

Bild: Siltala/Laura Malmivaara