Ungdomar kan låna motionskort på Helsingfors bibliotek

Säsongskort till FunAction-hobbymotion för 13–17-åringar och Nyt-motion för 18–29-åringar kan nu lånas på bibliotek. Säsongskort finns på biblioteket i Malm, Östra centrum, Jakobacka, Gamlas, Gårdsbacka, Månsas, Åggelby och Sockenbacka. Alla dessa bibliotek har två lånbara kort till både FunAction- och Nyt-motionen. Lånetiden för korten är två veckor.

FunActions och Nyt-motionens utbud omfattar tiotals grenar från skejtning till stångdans, från yoga till aikido och från parkour till twerkning och K-pop. Både FunAction och Nyt-motionen erbjuder över 50 motionspass i veckan överallt i Helsingfors och med säsongskortet kan man delta så många man bara hinner.

Gå in på funactionnuorille.fi eller nytliikunta.fi för att hitta en intressant gren, välj en lämplig tid och plats och kom för att pröva! Höstsäsongen för bådadera pågår till den 13 december 2019.