Vad önskar du dig av servicen och personalen vid det nya biblioteket i Kivistö?

Svara på enkäten och påverka! Med hjälp av enkäten samlar vi in kommuninvånarnas önskemål och förväntningar i anslutning till servicen och personalen vid det nya biblioteket i Kivistö. Resultaten av enkäten används för att utveckla Kivistö biblioteks kundservicekoncept och de kan också utnyttjas i andra bibliotek i Vanda.

Vi bjuder också in bibliotekets nuvarande och framtida användare till invånarrådet för att berätta om sina önskemål och erfarenheter i anslutning till bibliotekets service. Du kan anmäla dig till rådet genom att lämna din kontaktinformation i slutet av enkäten. Vi informerar mer om invånarrådet senare.

Svara på enkäten på webbplatsen OsallistuvaVantaa.fi.

Enkäten är öppen 27.3–10.4.2023.

Närmare information

Kivistö bibliotek och ungdomslokal flyttar i slutet av 2023 till det nya stadskulturcentrumet Mosaiken. Bland annat Vanda stads kulturservice och Vuxenutbildningsinstitutet kommer också att ordna verksamhet i centrumet. Dessutom kommer det att finnas lokaler som kan reserveras och användas fritt och där organisationer och invånare i Kivistö kan ordna egen verksamhet.

Vi informerar om byggandet av stadskulturcentrumet och invånarnas möjligheter att påverka på webbplatsen OsallistuvaVantaa.fi.

Observationsbild: Main Interiors