Vesa-Matti Lahti, Sitra: Biblioteket fungerar som en plattform för delningsekonomin

Vesa-Matti Lahti är ledande sakkunnig i Sitras förutsägelseteam. Tillsammans med Jenny Selosmaa har han skrivit en bok om delningsekonomi: Kaikki jakoon – kohti yhteisöllistä uutta taloutta (Ateena 2013).

"Delningsekonomi är ett överordnat begrepp som avser all verksamhet där varor och tjänster delas i stället för att äganderätten är till salu. Ibland definieras delningsekonomi mera strikt – att dela mellan jämlika parter eller att en vanlig människa delar med sig till en annan vanlig människa.

Biblioteket med sina låneböcker har alltid i någon mening representerat delningsekonomi. Biblioteket äger material som kan lånas. I dagens läge kan delningsekonomin ha en ännu större roll, biblioteket kunde i allt större utsträckning fungera som en plattform för den här typens verksamhet. I vissa bibliotek kan mänskor hämta grejor och föra bort andra, har jag sett. Biblioteket kunde också hjälpa dem som vill köra en gemensam bil genom att erbjuda någon form av skåp eller fack för bilnycklarna i bibliotekets lokaler.

Bibliotekets idé har utvidgats från boklån till utlåning av redskap och andra föremål.  Studiorna och 3D-printrarna visar att biblioteket är med i tidens anda. Delningsekonomi är att dela föremål, men det är också att dela med sig av kunskap och rum. Biblioteket är ett demokratiskt rum, dvs. det är offentligt och icke-kommersiellt. I ett kyligt land som vårt finns det aldrig för mycket av sådana lokaler. Det är all orsak att vara stolt över Finlands biblioteksväsen. Jag hoppas att biblioteksnätet förblir omfattande och att också de viktiga små närbiblioteken bevaras.

Biblioteken har en viktig roll i för den som vill leva ekologiskt. Med hjälp av delningsekonomi och gemensamma resurser kan vi minska människors koldioxidavtryck. Ju bredare den här typens verksamhet är, desto mera kan den påverka – t.ex. med hjälp av gemensamma bilar skulle antalet bilar minska till hälften. Varje gång vi delar i stället för att äga själva är det betydelsefullt för miljön. Varenda borrmaskin som förblir oköpt har betydelse. En enskild mänska löser inte klimatförändringen, men hen kan ta ett steg i rätt riktning. Jämfört med t.ex. en resa till södern är koldioxidavtrycket från en bok minimal."