Registerbeskrivning av informationssystemet enligt ofentlighetslagen

(Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 21.5.1999/621)

10.2.2014

Informationssystemets namn

Helmet-bibliotekens bibliotekskatalog och kundregister

Informationssystemets upprätthållare

Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda stadsbibliotek

Enhet och person som ansvarar för informationssystemet

Systemchef för Helmet-biblioteken, Helsingfors stadsbibliotek

Avsikten med informationssystemet

Att upprätthålla bibliotekens kataloger och kundregister samt föra statistik. Mera information finns i kundregisterbeskrivningen.

Informationskällor

Exemplar som införts i eller avskrivits ur samlingarna. Katalogiseringsposter ur Nationalbibliografin eller ur övriga källor inköpta eller plockade poster. Data genererad av bibliotekens låneverksamhet. Information av kunderna och ur befolkningsdatasystemet. Mera information finns i kundregisterbeskrivningen.

Uppgifterna finns från åren/med början från år

Samlingsdatabasen och kundregistret ingår i bibliotekssystemet Sierra, som togs i bruk år 2013. När man grundade systemet flyttade man över uppgifter från de tidigare systemen Millennium i bruk åren 2003 – 2013, Plussa 1993 – 2003 och Pääsky 1978 – 1994.

Uppdatering av uppgifterna

Realtid

Uppgifternas offentlighet/sekretess

Uppgifter om bibliotekens kunder är sekretessbelagda. Mera information finns i kundregisterbeskrivningen.

Offentliga uppgifter gruppvis

Beskrivning av och tillgången på material i bibliotekens samlingar.

Sekretessbelagda uppgifter

Alla uppgifter om bibliotekens kunder. Mera information i kundregisterbeskrivningen.

Informationssystemets offentliga adress

www.helmet.fi