Helsingforsregionen.fi – lättläst

Helsingforsregionen.fi berättar på lättläst språk om olika tjänster i huvudstadsregionens städer.